[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 4, 1999

Byggekostnadsindeks, anlegg, 4. kvartal 1998:

Økt kostnader for veganlegg


De totale byggekostnadene for riks- og fylkesveganlegg steg med 2,8 prosent fra 4. kvartal 1997 til 4. kvartal 1998. Materialkostnadene for denne type anlegg økte i denne perioden med 3,4 prosent, mens lønnskostnadene steg med 5,2 prosent.
Delindeksen for bruer og kaier økte i samme periode med 3,8 prosent, mens delindeksen for grøfter, kummer og rør steg med 3,6 prosent. De totale byggekostnadene for riks- og fylkesvegvedlikehold økte med 1,9 prosent fra 4. kvartal 1997 til 4. kvartal 1998. Materialkostnadene steg i samme periode med 2,2 prosent, mens delindeksen for maskiner gikk opp med 0,7 prosent.

Fra 3. til 4. kvartal i fjor gikk de totale byggekostnadene for riks- og fylkesveganlegg og riks- og fylkesvegvedlikehold ned med henholdsvis 0,1 og 0,2 prosent. I samme periode økte materialkostnadene for riks- og fylkesveganlegg og riks- og fylkesvegvedlikehold med 0,1 prosent. Delindeksen for maskiner gikk derimot ned med 0,3 prosent.

Vannkraftanlegg
De totale byggekostnadene for vannkraftanlegg gikk opp med 2,9 prosent fra 4. kvartal 1997 til 4. kvartal 1998. Delindeksen for kraftstasjon steg mest, med 4,0 prosent. Fra 3. til 4. kvartal i fjor steg de totale byggekostnadene for vannkraftanlegg med 0,5 prosent

Om statistikken
Byggekostnadsindeksene måler prisutviklingen til innsatsfaktorene ved bygging av anlegg. Indeksene kalles også faktorprisindekser eller «input» prisindekser. Byggekostnadene påvirkes ikke av endret produktivitet, eller endringer i byggmesterens/entreprenørens fortjenestemargin. Indeksene beregnes på bakgrunn av priser som er innhentet til andre prisindekser Statistisk sentralbyrå publiserer. .

Ny statistikk
Byggekostnadsindeks, anlegg, 4. kvartal 1998.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk og Bygginfo. Mer informasjon: Ase.Wilhelmsen@ssb.no, tlf. 62 88 54 61, eller Roger.Jensen@ssb.no, tlf. 62 88 55 45.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 4, 1999 [an error occurred while processing this directive]