[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 1, 1999

Veitrafikkulykker med personskade, november 1998:

Stadig flere dødsulykker i trafikken


30 personer omkom i novembertrafikken. Det er 13 flere enn i samme måned i 1997. Antall omkomne for denne måneden i 1997 var imidlertid spesielt lavt. Gjennomsnittstallet for november i perioden 1993-1997 viser 21 omkomne.

17 av de omkomne i november 1998 var bilførere. Seks av disse var mellom 22 og 28 år, fem var fra 36 til 42 år og seks var mellom 67 og 83 år. De øvrige omkomne var seks bilpassasjerer, to syklister, fire fotgjengere og én akende.

323 omkomne hittil i 1998
Til sammen 323 personer har mistet livet på veiene ved utgangen av november 1998. Det er 37 flere enn i 1997. En må helt tilbake til 1989 for å finne høyere tall for trafikkdrepte i denne perioden. I 1989 omkom 338 personer. Gjennomsnittstallet for perioden januar-november i tidsrommet 1993-1997 viser 261 omkomne.

44 prosent av de omkomne i 1998 var bilførere. Dette er 4 prosentpoeng lavere sammenlignet med samme periode i 1997. Derimot er andelen omkomne syklister, fotgjengere og motorsyklister henholdsvis 3, 2 og 2 prosent høyere.

Aldersgruppen 20-29 år har den høyeste andelen av alle omkomne hittil i 1998, med 26 prosent. Deretter følger aldersgruppene 30-39, 15-19 og 70-79 år, med henholdsvis 13, 12 og 10 prosent.

Ifølge foreløpige tall kom 679 personer til skade i november. Den første oversikten for november 1997 viste 694 skadde. Foreløpige tall for 1998 viser 10 764 skadde, mens tilsvarende skadetall for 1997 var 10 392.

Om statistikken
Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Dette medfører at spesielt de mindre alvorlige ulykkene/skadene, er underrepresentert i skadetallene. Ulykkestallene for 1997, som er brukt som sammenligningsgrunnlag, er foreløpige tall publisert i Ukens statistikk nr. 1/2 1998. Tallene for 1997 som presenteres i vedleggstabellene 1-5 i denne utgaven er de endelige.

[Figur 4]

Figur 4: Omkomne personer, etter alder. Januar-november 1998. Prosent


[Figur 5]

Figur 5: Omkomne personer. Januar-november 1989-1998


Ny statistikk
Veitrafikkulykker med personskade, november 1998.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker. Mer informasjon: Aud-Marit.Beck@ssb.no, tlf. 62 88 54 20, eller Asbjorn.Willy.Wethal@ssb.no, tlf. 62 88 54 15.

Tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 1, 1999 [an error occurred while processing this directive]