[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 49, 1998

Månedlig elektrisitetsstatistikk, oktober 1998:

Elforbruket vokser raskere enn produksjonen


Produksjonen av elektrisk kraft var i oktober 10 592 GWh. Dette er en nedgang på 2,5 prosent fra samme måned i 1997. Forbruket var 10 463 GWh, en økning på 0,1 prosent. Mens elforbruket har vokst med i gjennomsnitt 1,4 prosent per år de siste ti årene, har produksjonen gjennomsnittlig økt med 0,9 prosent.
Norge er Europas største og verdens sjette største vannkraftprodusent. Hittil i år har vannkraft utgjort 99,4 prosent av elproduksjonen her i landet, mens varmekraft har stått for 0,6 prosent. Produksjonen av vindkraft er ubetydelig og mindre enn 1 GWh per måned. Den totale produksjonen av elkraft hittil i år har ikke vært spesielt stor, selv om fyllingsgraden i vannmagasinene gjennomgående har vært god.

Produksjonen på 94 252 GWh i perioden januar-oktober er ikke mer enn det sjette høyeste nivået de ti siste årene for denne perioden. Fyllingsgraden i vannmagasinene har økt i løpet av året i forhold til det normale. I midten av oktober (mandag i uke 43) var den 0,4 prosentpoeng høyere enn medianen for 1982 til 1991 for uke 43. Ved inngangen til 1998 var den imidlertid 5,7 prosentpoeng lavere enn medianen for uke 1.

Nettoimport av kraft
Bruttoforbruket av elektrisk kraft hittil i år på 96 421 GWh er 4,3 prosent høyere enn den forrige rekordnoteringen for denne perioden i 1995. Forbruket i kraftintensiv industri var 25 223 GWh i årets ti første måneder. Utvekslingen av kraft med utlandet gav nettoeksport i oktober på 129 GWh. Også i de to foregående månedene var det nettoeksport av kraft. Samlet for januar-oktober har det totalt vært en nettoimport på 2 169 GWh. Det går nå mot tredje året på rad med nettoimport av kraft.

Om statistikken
Bruttoforbruket innenlands fremkommer ved at total produksjon blir korrigert for import og eksport, eksklusive tap i linjenettet, pumpekraftforbruk og eget forbruk i kraftverkene. Tallene for import og eksport siste måned er foreløpige. Forbrukstall for kraftkrevende industri rapporteres særskilt.

Ny statistikk
Månedlig elektrisitetsstatistikk, oktober 1998.
Statistikken utarbeides i samarbeid med Nord Pool ASA og Norges vassdrags- og energiverk (NVE), og utgis månedlig i Ukens statistikk. Mer informasjon: Pal.Marius.Bergh@ssb.no, tlf. 21 09 44 20, eller Ann.Christin.Boeng@ssb.no, tlf. 21 09 47 43.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 49, 1998 [an error occurred while processing this directive]