[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 49, 1998

Omsetningsindeks for eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet, 2. kvartal 1998:

Databehandlingsvirksomhet økte med nesten 15 prosent


Bedriftene med næringen databehandlingsvirksomhet økte omsetningen med nesten 15 prosent i 2. kvartal i år sammenlignet med 2. kvartal i fjor.
Omsetningen totalt for eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet økte med vel 7prosent 2. kvartal 1998 sammenlignet med 2. kvartal 1997. Omsetningen for bedrifter med utleie av maskiner og utstyr uten personell steg med 11 prosent.

Bedriftene med næringen annen forretningsmessig tjenesteyting økte omsetningen med vel 10 prosent. Omsetning og drift av fast eiendom og forskning og utviklingsarbeid gikk derimot ned med henholdsvis i underkant av 7 og 5 prosent.

Stor økning for teknisk testing og analyse
Bedrifter med næringen teknisk testing og analyse økte omsetningen med nesten 28 prosent fra 2. kvartal 1997 til 2. kvartal 1998. Indeksene for arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet og rengjøringsvirksomhet steg alle med henholdsvis 16 og 15 prosent i samme periode.

Om statistikken
Omsetningsindeks for eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet beregnes på bakgrunn av en kombinasjon av skjemadata og Skattedirektoratets momsregister. Utvalget er på om lag 1 000 bedrifter og dekker rundt 35 prosent av omsetningen innenfor næringene uten momspliktig omsetning. Det er tilgjengelig terminvise omsetningstall for momspliktige næringer. På grunn av etterslep i innrapporteringen til Skattedirektoratet vil de siste kvartalene som publiseres kunne bli korrigert.

Ny statistikk
Omsetningsindeks for eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet, 2. kvartal 1998.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk. Mer informasjon: Solveig.Nygardseter@ssb.no, tlf. 62 88 51 74, eller Aud.Midtsundstad@ssb.no, tlf. 62 88 54 31.

Tabeller