[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 48, 1998

Veitrafikkulykker med personskade, oktober 1998:

Ni fotgjengere omkom i oktober


38 fotgjengere har mistet livet hittil i år. Ni av disse omkom i oktobertrafikken. Over halvparten av ulykkene skjedde i dagslys.
Fem av de ni fotgjengerne som omkom i oktober var mellom 79 og 87 år, mens fire var fra 17 til 45 år. Det er 13 flere fotgjengere som har mistet livet i årets ti første måneder sammenlignet med samme periode i fjor. Gjennomsnittet for denne trafikantgruppen i perioden 1993-1997 viser 31 omkomne.

Foruten at det er omkommet betydelig flere fotgjengere hittil i år enn i samme periode i fjor, er det en økning i tallet på motorsyklister og syklister, henholdsvis ni og elleve flere enn i de ti første månedene i 1997. For de øvrige trafikantgrupper var det små eller ingen endringer i denne perioden, sammenlignet med 1997.

29 omkom i oktober
Til sammen 29 personer mistet livet på veiene i oktober, mot 38 i fjor. Gjennomsnittet for denne måneden i perioden 1993-1997 viser 26 omkomne. Bortsett fra de ni fotgjengerne som omkom siste måned, var ni bilførere, sju bilpassasjerer, to motorsyklister og to mopedister.

1 028 personer kom til skade i oktober. Den første oversikten for oktober i fjor viste 993 skadde. Foreløpige tall for 1998 viser totalt 9 873 skadde, mens tilsvarende skadetall for januar-oktober i fjor var 9 579.

293 personer hittil i år
Totalt mistet 293 personer livet i trafikken i årets ti første måneder. Det er 24 flere enn i samme periode i fjor og 53 flere enn gjennomsnittet for de fem siste årene.

Om statistikken
Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Dette medfører at spesielt de mindre alvorlige ulykkene/skadene, er underrepresentert i skadetallene. Ulykkestallene for 1997, som er brukt her som sammenligningsgrunnlag, er foreløpige tall publisert i Ukens statistikk nr. 49/97.

Ny statistikk
Veitrafikkulykker med personskade, oktober 1998.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker. Mer informasjon: Aud-Marit.Beck@ssb.no, tlf. 62 88 54 20, eller Asbjorn.Willy.Wethal@ssb.no, tlf. 62 88 54 15.

Tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 48, 1998 [an error occurred while processing this directive]