[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 46, 1998

Avanseundersøkelsen. Detaljhandel, 1996:

Bensinstasjonene har tre ganger så høy fortjeneste på mineralvann


Bedriftene i næringsgruppen detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer, altså bensinstasjoner, har 42 prosent bruttofortjeneste på salg av mineralvann og lettøl. Dette er tre ganger så mye som i dagligvarebutikkene som har 14 prosent bruttofortjeneste.
Bensinstasjonene har 30 prosent bruttofortjeneste på salg av nærings- og nytelsesmidler. Dette er nesten dobbelt så mye som bedriftene i næringsgruppen butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler (dagligvarebutikker), der bruttofortjenesten var på 18 prosent. Bensinstasjonene har hele 42 prosent bruttofortjeneste på salg av mineralvann og lettøl, som er tre ganger høyere enn i dagligvarebutikkene.

Videre har bensinstasjonene 35 prosent bruttofortjeneste på salg av iskrem og 33 prosent bruttofortjeneste på salg av sjokolade, sukkertøy, potetgull og lignende snacks. Tilsvarende tall for dagligvarebutikkene er på henholdsvis 22 og 23 prosent.

I begge næringsgrupper er det lavest bruttofortjeneste på salg av tobakksvarer, med 22 prosent på bensinstasjoner og 13 prosent i dagligvarebutikker.

I 1996 ble det solgt for til sammen 73,4 milliarder kroner i nærings- og nytelsesmidler innenfor detaljhandel. Av dette ble 4,7 milliarder solgt på bensinstasjoner og 59 milliarder i dagligvarebutikker.

[Figur 2]

Figur 2: Bruttofortjeneste på nærings- og nytelsesmidler i dagligvarebutikker og bensinstasjoner. Prosent


Ny statistikk
Avanseundersøkelsen. Detaljhandel, 1996.
Statistikken ble sist gang utgitt i 1990 for referanseåret 1986. Mer informasjon: Trygve.Bernt.Martinsen@ssb.no, tlf. 62 88 55 35.

Ukens statistikk nr. 46, 1998 [an error occurred while processing this directive]