[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 46, 1998

Fergetransport mellom Norge og utlandet, september 1998:

Flere reiste med ferge også i september


Det var en økning i antall fergepassasjerer fra Norge til utlandet i september i år i forhold til september i fjor på nær 29 600 passasjerer eller 13,3 prosent. Også i august måned var det en økning fra samme måned i fjor.
Det var en økning i antall norske passasjerer på 24 300 eller nær 16prosent. Knapt 180 000 av de reisende i september var norske. Dette utgjorde 71,5 prosent av samtlige utreiste passasjerer denne måneden.

Flest tyskere
Om lag 71 800 utlendinger reiste fra Norge med ferge i september. Dette tilsvarte en økning på vel 5 300 passasjerer eller 8 prosent sammenlignet med 1997. Tyskerne var den dominerende gruppen utenlandske passasjerer også i september med nesten 28 300 eller 39,4 prosent av samtlige ulendinger reist fra Norge. Tilsvarende andel i august var hele 51,2prosent. Danskene økte imidlertid sin andel denne perioden, fra henholdsvis 19,3 prosent i august til 32,7 prosent i september.

Økning også i 3. kvartal
Etter en nedgang i passasjertallet i 1. kvartal 1998 økte antall passasjerer med 96 000 i 2. kvartal. Økningen fortsatte også i 3. kvartal. 780700 passasjerer reiste fra Norge i dette kvartalet. Dette tilsvarte en økning på 60 300 passasjerer eller 8,4 prosent sammenlignet med 3. kvartal i 1997.

Også flere kjøretøyer
I september måned ble det transportert totalt vel 34 900 kjøretøyer fra Norge til utlandet, en økning på vel 5 500 eller 18,7 prosent i forhold til samme periode i fjor. Hittil i år er det transportert 386 000 kjøretøyer, en økning på 28 100 kjøretøyer eller 7,9 prosent. 94,1 prosent eller i overkant av 363 000 av kjøretøyene er personbiler eller varebiler.

Om statistikken
Statistikken er basert på opplysninger fra fergeselskapene. Den omfatter alle utreiste passasjerer og kjøretøyer fra Norge til utlandet som reiste med passasjerferger.

[Figur 10]

Figur 10: Antall utreiste passasjerer fra Norge til utlandet. 1997 og 1998


Ny statistikk
Fergetransport mellom Norge og utlandet, september 1998.
Statistikken startet i august 1998 og blir utgitt hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Sjøfart. Mer informasjon: Sissel.Varli@ssb.no, tlf.62 88 54 18, eller Terje.Thorsen@ssb.no, tlf. 62 88 55 37.


Tabeller

Ukens statistikk nr. 46, 1998 [an error occurred while processing this directive]