[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 43, 1998

Prisindeks for engroshandel, 3. kvartal 1998:

2 prosent prisøkning i engroshandelen


Prisindeksen for engroshandel gikk totalt opp med 1,9 prosent fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år. Fra 2. til 3. kvartal i år gikk derimot indeksen ned med 0,1 prosent.
Prisene for engroshandel med nærings- og nytelsesmidler og engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk steg med henholdsvis 5,4 og 2,3 prosent fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år. Prisindeksen for engroshandel med jordbruksråvarer gikk opp med 1,1 prosent i samme periode. Indeksen for engroshandel med innsatsvarer, unntatt jordbruksvarer, avfall og skrap, gikk ned med 1,1 prosent.

På mer detaljert nivå økte prisene for engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr med 3,4 prosent fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år. Prisene for engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr og engroshandel med tekstiler og utstyrsvarer steg med henholdsvis 2,2 og 1,8 prosent i samme periode. Engroshandel med drivstoff og brensel gikk derimot ned med 5,1 prosent.

Om statistikken
Prisindeks for engroshandel er en prisindikator for omsetningen i næringsområdet engroshandel (NACE-gruppe 51). Utvalget omfatter rundt 1 150 bedrifter som står for rundt 40 prosent av omsetningen i næringen. Prisindeks for engroshandel bygger på om lag 8 500 prisobservasjoner. Svarprosenten er normalt på 99.

[Figur 2]

Figur 2: Prisindeks for engroshandel. 1. kvartal 1992-3. kvartal 1998

Ny statistikk
Prisindeks for engroshandel, 3. kvartal 1998.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk. Mer informasjon: Roger.Jensen@ssb.no, tlf. 62 88 55 45, eller Ase.Wilhelmsen@ssb.no, tlf. 62 88 54 61.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 43, 1998 [an error occurred while processing this directive]