[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 41, 1998

Månedlig elektrisitetsstatistikk, august 1998:

Rekordhøy elproduksjon i august


Etter mange måneder med lav produksjon av elektrisk kraft, viste produksjonen en betydelig oppgang i august. Det ble da produsert rekordhøye 9 039 GWh. Den trolig viktigste årsaken til den høye produksjonen i august i år er at vannmagasinene gjennom sommermånedene har økt betydelig. De ble nesten fylt helt opp i løpet av august.
Fyllingsgraden i vannmagasinene var i midten av august 91,3 prosent av total magasinkapasitet. Det er 13,4 prosentpoeng mer enn medianen for uke 34 i perioden fra 1982 til 1991. Bortsett fra de to første månedene i år har fyllingsgraden vært forholdsvis høy dette året. Dette gir seg også utslag i spotprisen på elekt-risk kraft, omsatt på den nordiske elbørsen Nord Pool ASA. Spotprisen var i gjennomsnitt bare 5,4 øre/kWh i august. Den samme prisen for august i 1997 og 1996 var henholdsvis 13,1 og 30,0 øre/kWh.

Produksjonen av elkraft i august i år var 15,3 prosent høyere enn august i fjor, og var videre 2,1 prosent høyere enn den forrige rekorden fra august 1990. Hittil i år er produksjonen registrert til 74 573 GWh. Dette er 8,7 prosent mer enn i samme periode året før, da produksjonen imidlertid var spesielt lav. De siste 12 månedene er det produsert 117 608 GWh.

Eksport av elkraft igjen
Utvekslingen med utlandet av elekt-risk kraft gav en nettoeksport i august på 992 GWh. Det er første gang siden oktober i fjor at Norge eksporterer kraft. Eksporten utgjorde 11 prosent av den totale produksjonen i Norge. Om lag to tredeler av eksporten i august gikk til Sverige og en tredel til Danmark. Nettoimporten hittil i år er 2 922 GWh, eller 3,8 prosent av bruttoforbruket i samme periode.

Bruttoforbruket av elektrisk kraft i august var 8 048 GWh. Det er 5,2 prosent mer enn den forrige rekordnoteringen for denne måneden som var august 1995. Siste 12 måneder har forbruket vært 119 540 GWh. De siste ti årene har forbruket årlig steget med i gjennomsnitt 1,5 prosent mens produksjonen har økt med gjennomsnittlig 1,3 prosent.

Om statistikken
Bruttoforbruket innenlands fremkommer ved at total produksjon blir korrigert for import og eksport, eksklusive tap i linjenettet, pumpekraftforbruk og eget forbruk i kraftverkene. Tallene for import og eksport siste måned er foreløpige. Forbrukstall for kraftkrevende industri rapporteres særskilt.

[Figur 10]

Figur 10: Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i januar-august. 1980-1998. GWh


[Figur 11]

Figur 11: Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. Januar 1996-august 1998. GWh


Ny statistikk
Månedlig elektrisitetsstatistikk, august 1998.
Statistikken utarbeides i samarbeid med Nord Pool ASA og Norges vassdrags- og energiverk (NVE), og utgis månedlig i Ukens statistikk. Mer informasjon: Pal.Marius.Bergh@ssb.no, tlf. 21 09 44 20, eller Ann.Christin.Boeng@ssb.no, tlf. 21 09 47 43.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 41, 1998 [an error occurred while processing this directive]