[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 39, 1998

Veitrafikkulykker med personskade, august 1998:

Mange trafikkdrepte i sommer


Sommertrafikken har krevd mange dødsofre. 112 personer omkom i juni, juli og august i år. Vi må tilbake til 1988 for å finne flere omkomne i disse tre månedene. Da omkom 126.
I perioden januar til august i år har til sammen 224 personer mistet livet. Tallet på omkomne i de tre sommermånedene utgjør altså halvparten av tallet på omkomne hittil i år. Gjennomsnittlig antall trafikkdrepte fra januar til august i perioden fra 1993 til 1997 var 187.

Ifølge foreløpige tall omkom 39 personer i august. Dette var sju flere enn i samme måned i 1997, og 12 flere enn gjennomsnittet for siste femårsperiode.

Antall omkomne syklister har økt kraftig i 1998, sett i forhold til de tre siste årene. Hittil i år har 20 personer omkommet i sykkelulykker. Tilsvarende tall for perioden fra januar til august i 1995, 1996 og 1997, viste henholdsvis åtte, tre og sju omkomne. Av de 20 omkomne syklistene i år var fire barn mellom 7 og 14 år mens 16 var over 25 år.

Hittil i år har 574 personer kommet til skade i sykkelulykker, omtrent det samme som i fjor.

25 fotgjengere har mistet livet og 582 har kommet til skade i trafikken hittil i år. Dette var sju flere omkomne og ti flere skadde enn i tilsvarende periode i fjor. Av de 25 omkomne var seks barn under 7 år, mens ett barn var 11 år. Av de øvrige omkomne fotgjengerne var elleve over 64 år.

Hittil i 1998 har 33 motorsyklister mistet livet. Tilsvarende tall for perioden fra januar til august i fjor var 22 omkomne. Fem motorsyklister omkom i august. Dette var tre færre enn i august i fjor.

Tallet på skadde motorsyklister hittil i år er 535. Foreløpige tall i fjor var 497 skadde.

Foreløpige tall viser at til sammen 7598 personer har kommet til skade i trafikken i 1998. Tilsvarende tall i fjor viste 7 316 skadde.

Om statistikken
Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Dette medfører at spesielt de mindre alvorlige ulykkene/skadene, er underrepresentert i skadetallene.

Ny statistikk
Veitrafikkulykker med personskade, august 1998.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker. Mer informasjonn og e-post: aud-marit.beck@ssb.no, tlf. 62 88 54 20, eller asbjorn.willy.wethal@ssb.no, tlf. 62 88 54 15.

Tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 39, 1998 [an error occurred while processing this directive]