[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 30-31, 1998

Veitrafikkulykker med personskade, juni 1998:

35 omkom i junitrafikken


35 personer mistet livet i junitrafikken i år, viser foreløpige tall. Dette er seks flere enn i juni i fjor. Hittil i år er 148 personer omkommet i trafikken. Dette er 13 flere enn i 1. halvår i 1997.
Gjennomsnittlig antall omkomne i juni i femårsperioden fra 1993 til 1997 er 25. Antall personer som mistet livet i 1. halvår i år er 15 flere enn gjennomsnittet for 1. halvår de siste fem årene.

Flere omkomne syklister
Vel halvparten av de omkomne i juni var bilførere (18 av 35). Sju omkomne var passasjer i bil, mens motorsykkelulykkene krevde fem dødsofre. Av de øvrige omkomne i juni var to mopedister, to syklister og en fotgjenger. Fra januar til juni i år mistet 68 bilførere livet. Dette er to færre enn i samme periode i fjor. Tallet på omkomne bilpassasjerer økte fra 23 i denne perioden i fjor til 29 i år, mens tallet på syklister som mistet livet økte fra sju til 13. Tallet på omkomne fotgjengere økte fra 13 til 18.

Flere eldre omkom
To barn under 15 år omkom i junitrafikken mot en i fjor. Hittil i år har ti barn under 15 år mistet livet, det samme som i fjor. I ungdomsgruppen (15-24-åringer) omkom ti i juni og 35 hittil i år, mens tallet på omkomne i aldersgruppen 25-64 år var 14 for juni og 70 hittil i år. Det var bare små endringer for disse aldersgruppene i forhold til tilsvarende perioder året før. Ni personer over 65 år omkom i juni, en mer enn i fjor. I årets seks første måneder omkom 33 eldre. Dette var sju flere enn i de seks første månedene i fjor.

Flest omkom i Hordaland
I årets seks første måneder var det flest omkomne i Hordaland med 17, mot ti i 1. halvår i fjor. Nordland kunne vise til den største nedgangen i dødstallene, fra 13 til fem.

Flere skadde
1101 personer kom til skade i trafikken ifølge den første oversikten for juni. Tilsvarende tall for denne måneden i fjor var 1071. Til sammen har 5404 personer kommet til skade hittil i år, mens den første oversikten for samme periode i fjor viste 5187 skadde.

Om statistikken
Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Dette medfører at spesielt de mindre alvorlige ulykkene/skadene, er underrepresentert i skadetallene.


[Figur 4]

Figur 4: Omkomne syklister 1. halvår. 1989-1998


[Figur 5]

Figur 5: Personer omkommet i januar-juni. 1989-1998

Ny statistikk
Veitrafikkulykker med personskade, juni 1998.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker. Mer informasjon og e-post: aud-marit.beck@ssb.no, tlf. 62 88 54 20, eller asbjorn.willy.wethal@ssb.no, tlf. 62 88 54 15.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 30-31, 1998 [an error occurred while processing this directive]