[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 28-29, 1998

Befolkningsstatistikk. Flyktninger, 1. januar 1997:

63 000 med flyktningbakgrunn i Norge


Av de om lag 63 000 personene i Norge som har flyktningbakgrunn, har drøyt 11 000 bakgrunn fra Bosnia-Hercegovina og omtrent like mange fra Vietnam.
På bakgrunn av Utlendingsdirektoratets klassifisering av innvandrede personer har Statistisk sentralbyrå (SSB) utarbeidet en oversikt over antall bosatte personer per 1. januar 1997, som engang har kommet til Norge som flyktning. Iran, Jugoslavia og Sri Lanka er også store flyktningnasjonaliteter i Norge. Det bor flest flyktninger i fylkene Oslo, Akershus og Hordaland, mens det bor færrest i Troms, Nord-Trøndelag og Finnmark. Flyktninger bosatt i Oslo utgjorde 3,7 prosent av den totale folkemengden i Oslo.
Tabeller

Om statistikken
Opplysingene er basert på samkjøring mellom data fra SSBs befolkningsstatistikksystem, fra Fremkonregisteret og fra Flyktningregisteret (begge tilhører UDI). Statistikken er laget for å kunne skille personer med flyktningbakgrunn fra andre innvandrere, og den er ikke ment å erstatte Utlendingsdirektoratets statistikker over vedtak og juridiske grunnlag. Tallene er ikke nødvendigvis alltid i samsvar med Utlendingsdirektoratets statistikker over vedtak og juridiske grunnlag. Siden midten av 1980-tallet er tallet på flyktninger basert på kombinasjoner av nasjonalitet og innflyttingsår. Denne metoden er brukt for å få et riktigere tall på flyktninger fra for eksempel Ungarn, Tsjekkoslovakia og Chile. Tallene bør tolkes med en viss varsomhet.

Ny statistikk
Befolkningsstatistikk. Flyktninger, 1. januar 1997.
En lignende statistikk ble publisert i 1995. Mer informasjon og e-post: trude.jakobsen@ssb.no, tlf. 62 88 51 39.
Tabellregister

Ukens statistikk nr. 28-29, 1998 [an error occurred while processing this directive]