[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 28-29, 1998

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, per 15. juni 1998:

Redusert pris på brensel


Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands falt med 0,2 prosent fra mai til juni. Reduserte priser på brenselsstoffer og brenselsolje er de viktigste faktorene bak utviklingen. Fra juni 1997 til juni 1998 steg prisene med 0,4 prosent (tolvmånedersveksten), etter 0,8 prosent i mai.
Det sterkeste bidraget til reduksjonen i totalindeksen kom fra gruppen brenselsstoffer, brenselsolje og elektrisk kraft, som falt med 1,7 prosent. Prisfall på olje og oljeprodukter var det viktigste enkeltbidraget. Tolvmånedersendringen for gruppen i juni viste en reduksjon på 5,1 prosent, etter et fall på 3,9 prosent i mai.

Gruppen matvarer og levende dyr opplevde også en svak prisnedgang på 0,1 prosent i juni etter en oppgang på 0,6 prosent foregående periode. Dette skyldes blant annet lavere priser på kaffe samt korn og kornprodukter. Tolvmånedersveksten for gruppen var 1,5 prosent, noe lavere enn i mai da den var 2,0 prosent. I gruppen forskjellige ferdigvarer ble det registrert en oppgang på 0,5 prosent, etter en vekst på 0,8 prosent i mai. Fra juni i fjor til juni i år var veksten på 2,1 prosent mot 1,9 prosent forrige periode.

Gruppert etter anvendelse viser konsumvarer en økning på 0,1 prosent fra mai til juni, mens investeringsvarer falt med 0,1 prosent. Tolvmånedersveksten for konsumvarer var 1,7 prosent i juni etter 2,0 prosent i mai, mens investeringsvarene hadde en svak nedgang fra 0,9 til 0,7 prosent.

Ny statistikk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, per 15. juni 1998.
Statistikken utgis månedlig i Ukens statistikk. Mer informasjon og e-post: erik.skauen@ssb.no, tlf. 21 09 48 91.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 28-29, 1998 [an error occurred while processing this directive]