[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 28-29, 1998

Konsumprisindeksen, per 15. juni 1998:

Økte husleier


Konsumprisindeksen steg med 0,2 prosent fra mai til juni i år. Økte husleier og prisoppgang på enkelte matvarer og tjenester var viktige faktorer bak utviklingen. I motsatt retning trakk blant annet reduserte energipriser.
Fra juni 1997 til juni 1998 (tolvmånedersveksten) steg konsumprisen med 2,1 prosent, det samme som i mai. Totalindeksen for juni var 276,0 (1979=100).

Husleien økte med 0,8 prosent fra 1. til 2. kvartal i år. Veksten i tilsvarende periode i 1997 var 1,2 prosent. Husholdninger i leide boliger opplevde den største veksten, mens husholdninger i borettslag, sameie og lignende opplevde kun en svak vekst i husleiene fra 1. til 2. kvartal i år. For alle husholdninger sett under ett steg husleiene med 2,3 prosent de siste tolv måneder.

Prisene på hotellovernattinger steg med 2,3 prosent fra juni fjor til juni i år. Selskapsreiser og leie av fritidshus hadde også en prisøkning i denne perioden. Andre tjenester som reparasjon av bil og restaurantbesøk ble også notert med en prisoppgang i forrige måned.

Sommermaten
Matvareprisene steg samlet sett med 1,2 prosent fra mai til juni. Dette skyldes hovedsakelig en sesongmessig prisoppgang på grønnsaker og poteter. Det var spesielt prisene på tomater, gulrøtter og blomkål som hadde en markant prisstigning, mens prisene på paprika gikk ned. Enkelte kjøttprodukt ble også registrert med en prisoppgang i juni.

De siste tolv måneder har matvareprisene steget med 4,4 prosent. Dette er den høyeste tolvmånedersveksten siden slutten av 1980-tallet. Det er særlig sukker, grønnsaker og frukt samt meieriprodukter som har hatt kraftig prisvekst de siste tolv måneder. Den tradisjonelle sommermiddagen med makrell, poteter og agurk, kostet en gjennomsnittshusholdning 97 kroner i juni i år, mot 88 kroner på samme tid i fjor. Gjennomsnittlig kilopris på grillpølser var knappe 2 kroner dyrere, mens kiloprisen på koteletter var vel 2 kroner billigere i forhold til juni 1997.

Billigere energi
Prisene på elektrisitet inkludert nettleie og avgifter, ble redusert med 1,7 prosent fra mai til juni. Nivået på elektrisitetsprisene var i juni i år rundt 11 prosent lavere enn i tilsvarende måned i fjor. Siden januar i år har de fleste energiverkene satt ned prisen på elektrisk kraft. Nedgang i bensin- og parafinprisene fra mai til juni bidrog også til å dempe veksten i konsumprisene.

Harmonisert konsumprisindeks
De harmoniserte konsumprisindeksene for EØS-området hadde en økning fra april til mai i alle land, bortsett fra Norge, Nederland og Østerrike. Målt ved tolvmånedersveksten hadde Hellas den høyeste veksten i mai på 5,0 prosent. I Norden hadde Island den kraftigste veksten med 2,1 prosent, mens Sverige og Finland hadde begge en vekst på 1,6 prosent. I Danmark var tolvmånedersveksten i mai 1,4 prosent.

I juni var den norske harmoniserte konsumprisindeksen 104,6 (1996=100), en økning på 0,2 prosent fra mai. Tolvmånedersveksten i juni var 1,8 prosent.

Om statistikken
Konsumprisindeksens prismateriale er faktiske utsalgspriser per den 15. i måneden. For perioden august 1997-juli 1998 bygger vektgrunnlaget på forbruksundersøkelsene for 1994, 1995 og 1996.

Grunnlaget for beregning av konsumprisindeksen er et utvalg på om lag 800 spesifiserte forbruksvarer og tjenesteytelser - representantvarer. Oppgaver til beregning av indeksen innhentes fra et utvalg på om lag 2 000 bedrifter. De månedlige beregningene bygger totalt på om lag 50 000 prisobservasjoner. Svarprosenten er normalt på om lag 95. Konsumprisindeks 1979=100.

[Figur 8]

Figur 8: Utvikling husleier. 1993-1998. Tolvmånedersvekst


Ny statistikk
Konsumprisindeksen, per 15. juni 1998.
Statistikken utgis hver måned i Ukens stati-stikk. Mer informasjon og e-post: frode.bendiksen@ssb.no, tlf. 21 09 44 27, kari-anne.hovland@ssb.no, tlf. 21 09 47 22, eller randi.johannesen@ssb.no, tlf. 21 09 47 30.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 28-29, 1998 [an error occurred while processing this directive]