[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 24, 1998

Hyttegrendstatistikk, april 1998:

18 000 overnattinger ved hyttegrendene


Tallet på overnattinger ved norske hyttegrender var i april 1998 i underkant av 18000.
Overnattingstrafikken fordelte seg med om lag 70 prosent norske og 30 prosent utenlandske overnattinger. Utenlandstrafikken bestod i om lag 40 prosent tyske og en tredjedel svenske overnattinger.

123 hyttegrender var åpne i april 1998. Disse bedriftene hadde 860 hytter.

Ny statistikk

Hyttegrendstatistikk, april 1998
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon og e-post: arild.krogh@ssb.no, tlf. 62 88 54 23, eller tom.granseth@ssb.no , tlf. 62 88 54 06 om reiseliv generelt.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 24, 1998 [an error occurred while processing this directive]