[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 22, 1998

Jegerregister, 1997/98:

Flere kvinnelige jegere


De fleste av de 179 400 personene som betalte jegeravgift i 1997/98 var menn. Men i to av landets kommuner var mer enn 10 prosent av jegerne kvinner. Antall kvinner som har betalt jegeravgift har også økt fra 2 900 til 6700 i løpet av de ti siste årene.
Eldste mann som betalte jegeravgift siste jaktår var 93 år. Eldste kvinne var 83 år. Statistikken sier ikke noe om de to var på jakt.

Av alle personer som betalte jegeravgift var mennene i gjennomsnitt sju år eldre en kvinnene. Gjennomsnittlig alder uansett kjønn, var 42 år.

Av dem som betalte jegeravgift var knapt 2 300 bosatt i utlandet. De fleste av disse var fra Danmark, Sverige og Tyskland.

10 900 personer bestod jegerprøven. 17 prosent av disse var kvinner.

Tabeller

 • Tabell 1. Jegere som har løst jegeravgiftskort. 1993/94 - 1997/98
 • Tabell 2. Jegere, etter alder og kjønn. Mannlige jegere i prosent av mannlig befolkning i hver aldersgruppe. Personer som har bestått jegerprøve, etter alder. 1997/98
 • Tabell 3. Jegere, etter bostedsfylke. 1997/98
 • Tabell 4. Personer bosatt i utlandet som har løst jegeravgiftskort i Norge. 1997/98

  Ny statistikk

  Jegerregister, 1997/98.
  Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Jaktstatistikk og Skogstatistikk.
  Mer informasjon og e-post: hanne.berit.haanas@ssb.no, tlf. 62 88 52 38, eller kristian.birkeland@ssb.no, tlf. 62 88 52 56.

  Tabellregister

  Ukens statistikk nr. 22, 1998 [an error occurred while processing this directive]