[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 22, 1998

Veitrafikkulykker med personskade, april 1998:

Flere personer omkom i utforkjøringer


83 personer mistet livet i trafikken fra januar til april i år. Dette er tre flere enn for samme periode i fjor. 25 prosent av dødsulykkene hittil i år var utforkjøringer. Tilsvarende tall i fjor var 19 prosent.
Utforkjøringene har krevd 21 liv hittil i år, mot 14 i fjor. Av de 21 omkomne var 12 bilførere, sju bilpassasjerer og to motorsyklister. I årets fire første måneder i 1997 omkom like mange bilførere og motorsyklister, men ingen bilpassasjerer i denne typen ulykker.

Det har derimot vært færre dødsulykker ved møting mellom kjøretøyer hittil i 1998, sett i forhold til året før. 49 prosent av dødsulykkene i fjor skjedde i forbindelse med møting mellom kjøretøyer, mot 40 prosent i år. Hittil i år har møteulykkene krevd 35 dødsofre. Av disse var 26 bilførere og ni bilpassasjerer.

Flest trafikkdrepte i Hordaland
Hordaland fylke har flest trafikkdrepte i årets fire første måneder, med elleve i år og fem i fjor. Fire av de elleve omkom i apriltrafikken. Sogn og Fjordane fylke har ingen drepte hittil i 1998, mens fylkene Vestfold og Troms har én hver.

Apriltrafikken krevde 16 dødsofre og 622 kom til skade, viser den første oversikten. I april måned i fjor omkom 17 personer og 742 ble skadd. Til sammen 3 041 personer er skadd hittil i 1998.

Om statistikken
Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Dette medfører at spesielt de mindre alvorlige ulykkene/skadene, er underrepresentert i skadetallene.

[Figur 1]

Figur 1: Personer omkommet. Januar-april 1989-1998


[Figur 2]

Figur 2: Omkomne, etter fylke. Januar-april 1997-1998


Ny statistikk

Veitrafikkulykker med personskade, april 1998.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker.
Mer informasjon og e-post: aud-marit.beck@ssb.no, tlf. 62 88 54 20, eller asbjorn.willy.wethal@ssb.no, tlf. 62 88 54 15.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 22, 1998 [an error occurred while processing this directive]