[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 20, 1998

Sjøulykker, 1997:

Få omkomne i sjøulykker


To personer omkom i sjøulykker i fjor. Begge de to forulykkede var norsk besetning og omkom ved havari. Dette er det laveste antall omkomne siden 1982.
Det var tre skip som forliste og 138 skip som havarerte i 1997, med en tonnasje på henholdsvis 260 og 753393 bruttotonn. Dette betyr at de lave tallene fra 1996 blir videreført. Tallene de to siste årene er til dels betydelig lavere enn alle andre år i siste tiårsperiode. Gjennomsnittlig over perioden 1987-1995 var det 14,1 forliste skip på 31 730,9 bruttotonn og 187,3 havarerte skip på 1451531,8 bruttotonn.

Tabeller

 • Tabell 1. Forliste og havarerte norskregistrerte skip på 25 bruttotonn og over
 • Tabell 2. Tap av menneskeliv som følge av sjøulykke. Norskregistrerte skip på 25 bruttotonn og over

  Om statistikken
  Sjøulykkesstatistikken bygger på oppgaver fra Sjøfartsdirektoratet, og den omfatter norskregistrerte skip på 25 bruttotonn og over. Med forlis menes totaltap av skip, mens havari er skade som kan repareres.

  Ny statistikk

  Sjøulykker, 1997.
  Statistikken utgis hvert år i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Sjøfart. Mer informasjon og e-post: terje.thorsen@ssb.no, tlf. 62 88 55 37, eller jan.monsrud@ssb.no, tlf. 62 88 54 07.

  Tabellregister

  Ukens statistikk nr. 20, 1998 [an error occurred while processing this directive]