[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 20, 1998

Detaljomsetningsindeksen, mars 1998:

Stort salg av datamaskiner


Salg av datamaskiner, kontormaskiner og telekommunikasjonsutstyr økte omsetningen med 48 prosent i mars i år sammenlignet med mars i fjor. Økningen i omsetningen hittil i år er 31,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Dette viser Statistisk sentralbyrås verdiindeks for detaljhandel.
Butikker med salg av møbler og elektriske husholdningsartikler, radio og fjernsyn økte omsetningen med henholdsvis 25,6 og 22,2 prosent i mars. Butikkhandelen med apotekvarer og medisinske og ortopediske artikler omsatte i verdi for henholdsvis 20,4 og 29,3 prosent mer.

Påsken påvirker omsetningen i april og mars
Omsetningsindeksen for mars 1997 og mars 1998 er vanskelig å sammenligne på grunn av påsken. I 1997 var påsken i mars, mens den i år var i april. Den sesongjusterte volumindeksen tar hensyn til påskens plassering, men det er imidlertid vanskelig å korrigere for påsken. De sesongjusterte indeksene for april og mars er følgelig mer usikre enn de andre indeksene. Den sesongjusterte volumindeksen for detaljhandel eksklusiv motorkjøretøyer og bensin er 106,2 prosent i mars i år. Dette er tilnærmelsesvis likt sesongjustert indeks for februar i år.

Verdiindeksen for detaljhandel eksklusiv motorkjøretøyer og bensin steg med 5 prosent fra mars 1997 til mars 1998. Dette er 0,1 prosent lavere enn foreløpige tall som ble publisert 24. april i år. Prisindeksen steg med 2,2 prosent i samme periode.

3 prosent økning i volumindeksen
Volumindeksen for detaljhandel eksklusiv motorkjøretøyer og bensin steg med 2,8 prosent i mars i år sammenlignet med mars i fjor. Butikker med salg av andre nye varer (blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler, jern-, farge- og byggevarer) omsatte i volum for hele 14,1 prosent mer i mars 1998 sammenlignet med mars 1997.

Hittil i år
Volumindeksen for detaljhandel eksklusiv motorkjøretøyer og bensin økte med 3,2 prosent i de tre første månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor. Butikker med salg av andre nye varer omsatte i volum for 10,8 prosent mer i samme periode. Butikkhandel med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler har hatt en volumvekst på 5,9 prosent hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Varekonsumindeksen
Korrigert for normale sesongvariasjoner viser varekonsumindeksen en reduksjon på 0,7 prosent fra februar til mars. Den noe sterkere reduksjonen i den sesongkorrigerte varekonsumindeksen sett i forhold til detaljomsetningsindeksen kan tilskrives konsumgruppene tobakk, bensin og oljer samt motorkjøretøyer. Den ujusterte varekonsumindeksen var i mars 4,5 prosent høyere enn i samme måned året før.

Tabeller

 • Tabell 01. Varekonsumindeksen. Sesongjustert og ujustert volumindeks. Januar 1997-ars 1998. 1995=100

  Om statistikken
  Beregning av detaljomsetningsindeksen skjer ut fra et utvalg på 4 200 bedrifter som driver detaljhandel. Disse utgjør rundt 13 prosent av totalt antall bedrifter. Utvalget dekker rundt 30 prosent av omsetningen til alle detaljhandelsbedriftene eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Både utvalgsprosenten og dekningsgraden varierer mye mellom de ulike næringshovedgrupper. Frafallet er normalt mellom 3 og 5 prosent. Varekonsumindeksen er en volumindikator for husholdningenes konsum av varer. Opplysninger fra detaljomsetningsindeksen er den viktigste kilden i beregningen av indeksen. I tillegg er det innarbeidet informasjon om salg av motorkjøretøyer, salg fra bensinstasjoner og husholdningenes forbruk av elektrisitet og fyringsoljer.

  [Figur 8]

  Figur 8: Detaljomsetning eksklusiv motorkjøretøyer og bensin, sesongjustert. Januar 1995-mars 1998


  Ny statistikk

  Detaljomsetningsindeksen, mars 1998.
  Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon og e-post: solveig.nygardseter@ssb.no, tlf. 62 88 51 74, eller rune.sonsterudbraten@ssb.no, tlf. 62 88 54 37. Om varekonsumindeksen: kristian.gimming@ssb.no, tlf. 21 09 44 17, eller grethe.sagen@ssb.no, tlf. 21 09 46 99.

  Tabellregister

  Ukens statistikk nr. 20, 1998 [an error occurred while processing this directive]