[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 17, 1998

Økonomisk sosialhjelp, 1997. Foreløpige tall:

Færre sosialklienter


Utbetalingene til sosialhjelp gikk ned med om lag 90 millioner kroner fra 1996 til 1997. Samtidig ble tallet på sosialhjelpsmottakere redusert med rundt 7 000 personer.
I fjor ble det utbetalt anslagsvis 3,980 milliarder kroner mot 4,073 milliarder året før. Fra 1995 til 1996 gikk også sosialhjelpsutbetalingene ned. Tallet på sosialhjelpsmottakere ble redusert fra 153 800 i 1996 til rundt 146700 i 1997. Fra 1995 til 1996 gikk tallet ned med 6 600 klienter.

Om statistikken
Tallene er foreløpige og basert på ureviderte opplysninger fra 92 prosent av kommunene. Det foreligger ikke tall på fylkes- eller kommunenivå. Endelige sosialhjelpstall for 1997 vil bli publisert i september.

Ny statistikk

Økonomisk sosialhjelp, 1997. Foreløpige tall.
Mer informasjon og e-post: aane.osmunddalen@ssb.no, tlf. 21 09 47 88.

Ukens statistikk nr. 17, 1998