[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse]

Ukens statistikk nr. 11, 1998

Dette er høyteknologiske IT-varer


Avgrensningen av høyteknologiske IT-varer bygger først på en gruppering av hva som er høyteknologivarer innenfor de ulike produktområdene, og deretter på hvilke av disse som er IT-varer. Avgrensningen av høyteknologivarer er basert på EUROSTAT (1995), som bygger på tidligere beregninger og anbefalinger fra OECD og EUROSTAT.
Blant høyteknologivarene er videre varer fra følgende fire produktområder regnet som IT-varer:

- telekommunikasjonsutstyr

- databehandlingsutstyr og kontormaskiner

- elektronikk (elektroniske kompo nenter)

- forbrukerelektronikk.

Dette er fire av i alt ti høyteknologi-grupper i EUROSTAT (1995). De øvrige seks omfatter høyteknologivarer innen fly og luftfart, vitenskapelige instrumenter, maskiner, kjernekraft, kjemiske produkter og våpen.

En ny definisjon av IT-varer er under utarbeiding i EUROSTAT, OECD og Norden.

Nivåer
Innen hver av høyteknologigruppene deles varene inn i høyt, midlere og lavere nivå av høyteknologi. Inndelingen i artikkelen er basert på
EUROSTAT (1995), hvor avgrensningen av varegruppene og inndelingen på de tre nivåene av høyteknologi er gjort på sekssifret varenivå etter den internasjonale varenomenklaturen Harmonized System (HS).

Tabeller

* Tabell 01: Sammenligning mellom innførsel og utførsel av høyteknologiske IT-varer og tradisjonelle varer for øvrig. 1995-1997. Basis millioner kroner. Forholdstall

Kilde

EUROSTAT (1995): External Trade in High-Tech Products. Statistical Document 6D: IFO Institute, Wolf Rüdiger Streck. Report on behalf of the Statistical Office of the European Communities, Luxembourg. München, July 1995.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 11, 1998