[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 11, 1998

Innenlandsk rutefart, 1996:

Dårligere resultat i innenlandsk rutefart


Underskuddet for innenlandsk rutefart økte fra 1 million kroner i 1995 til 109 millioner i 1996. Hovedårsaken til det store underskuddet var en stor økning i utgiftene.
Det var en reduksjon i offentlige tilskudd for 1996 på 4 millioner kroner eller 0,3 prosent, men utgiftene økte med 208 millioner kroner fra 1995 til 1996. Økningen tilsvarer 5,9 prosent. Når inntektene økte med bare 100 millioner kroner eller 2,8 prosent fra 1995, resulterte dette i negative resultater.

Antall skip økte med 1,2 prosent eller fire fra 1995 til 1996. Bruttotonnasjen (BT) økte med 19,6 prosent eller 47000 BT. Det ble fraktet 43,2 millioner passasjerer i 1996, en nedgang på 0,1 prosent.

[Figur 7]

Figur 7: Innenlandsk rutefart. Inntekter uten tilskudd, offentlige tilskudd og kostnader. Millioner kroner


Tabeller

* Tabell 14-1: Innenlandsk rutefart. Resultatregnskap 1996. 1 000 kroner

* Tabell 14-2: Innenlandsk rutefart. Resultatregnskap 1990-1996. 1 000 kroner


* Tabell 14-3: Innenlandsk rutefart. Tallet på skip, bruttotonn, passasjerer og godstransport. 1990-1996


Ny statistikk

Innenlandsk rutefart, 1996.
Statistikken utgis hvert år i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Sjøfart. Mer informasjon: Liv Torunn Petersen, tlf. 62 88 54 17, e-post: ltp@ssb.no, eller Terje Thorsen, tlf. 62 88 55 37, e-post: tte@ssb.no.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 11, 1998