[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 3, 1998

Månedlig elektrisitetsstatistikk, november 1997:

Eksportunderskudd av elkraft


Norge hadde i november i fjor igjen et eksportunderskudd av elkraft, etter å ha hatt overskudd siden juli. Underskuddet var på 84 GWh. Store underskudd de første månedene i fjor bidrog til et eksportunderskudd fra januar til november på til sammen 3 603 GWh.
Eksportunderskuddet (eksport minus import) fra januar til november i 1997 utgjorde 3,5 prosent av brutto innenlands forbruk i perioden. Året før var underskuddet for tilsvarende periode 7 437 GWh, eller 7,3 prosent av forbruket.

I november 1997 var produksjonen av elektrisitet 11 048 GWh. Det er en økning på hele 21 prosent fra samme måned i tørråret 1996, men det er bare snaut 3 prosent høyere enn gjennomsnittet for denne måneden i tiårsperioden fra 1987 til 1996. Fyllingsgraden i vannmagasinene var i midten av november, i uke 47, på 85 prosent. Dette er det samme som gjennomsnittet (medianen) for samme uke i perioden fra 1982 til 1991. Produksjonen av kraft i perioden fra januar til november var i fjor 5,5 prosent høyere enn samme periode året før. Blant fylker med stor produksjon hadde Hordaland størst økning med 30 prosent, mens Rogaland hadde størst reduksjon med 32 prosent.

Bruttoforbruket av elektrisitet var i november 11 131 GWh. Det er kun i 1995 at forbruket har vært høyere i november. Forbruket de elleve første månedene i fjor var 103 429 GWh. Det er en økning på 1,4 prosent fra samme periode året før, og omtrent den samme økningen som elforbruket i gjennomsnitt har økt med fra år til år siden midten av åttitallet.

Økt elforbruk i kraftintensiv industri
Forbruket av elektrisk kraft i kraftintensiv industri, ekslusive uprioritert (tilfeldig) kraft til elektrokjeler, var i november 2 444 GWh. Det er en økning på 6,4 prosent fra samme måned året før. Ser man på forbruket de elleve første månedene av året var dette i 1997 på 26 476 GWh, mens det i 1996 var 26 175 GWh. Dette utgjør en økning på 1,2 prosent, det vil si litt under den økningen man har i bruttoforbruket totalt i Norge.

Det er økning i forbruket av kraft i produksjonen av aluminium og andre metaller som gjør at forbruket i kraftintensiv industri totalt sett har en økning. Her var økningen 5,4 prosent i perioden fra januar til november i 1997 sammenlignet med samme periode året før. Elforbruket ble redusert med 8,1 prosent i produksjonen av kjemiske råvarer, mens det ble redusert med 1,7 prosent i produksjonen av jern, stål og ferrolegeringer.

Om statistikken
Bruttoforbruk innenlands framkommer ved at total produksjon blir korrigert for import og eksport, eksklusive tap i linjenettet, pumpekraftforbruk og eget forbruk i kraftverkene. Tallene for import og eks-port siste måned er foreløpige. Forbrukstall for kraftkrevende industri rapporteres særskilt.

[Figur 6]

Figur 6: Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i november. 1979-1997. GWh


[Figur 7]

Figur 7: Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft. Januar-november. 1979-1997. GWh


Tabeller

* Tabell 8-1: Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Foreløpige tall

Ny statistikk

Månedlig elektrisitetsstatistikk, november 1997.
Statistikken utarbeides i samarbeid med Nord Pool ASA og Norges vassdrags- og energiverk, og utgis månedlig i Ukens statistikk. Mer informasjon: Pål Marius Bergh, tlf. 21 09 44 20, e-post: pmb@ssb.no og Ann Christin Bøeng, tlf. 21 09 47 43, e-post: abg@ssb.no.

TabellregisterUkens statistikk nr. 3, 1998