[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 3, 1998

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, per 15. desember 1997:

Lavere prisvekst innenlands


Prisindeksen for førstegangsomsetning av varer innenlands falt med 0,2 prosent fra november til desember. De siste tolv måneder har indeksen steget med 0,9 prosent. Årsveksten fra 1996 til 1997 ble 1,4 prosent.
Gruppen brenselstoffer, brenselolje og elektrisk kraft gav det største bidraget til utviklingen i totalindeksen med et fall på 1,7 prosent fra november til desember. Det ble notert et sterkt fall i råoljeprisen og lavere priser på raffinerte oljeprodukter.

Tolvmånedersveksten for gruppen viser et fall på 3,1 prosent. Årsveksten fra 1996 til 1997 var på 0,5 prosent. Det var bare mindre endringer for de andre varegruppene i samme tidsrom.

Gruppert etter anvendelse var det bare små endringer i prisene for konsumvarer og for investeringsvarer fra november til desember. Tolvmånedersveksten for konsumvarer gikk i desember opp til 2 prosent, etter 1,6 prosent i november. For investeringsvarer var tolvmånedersveksten i desember på 1,1 prosent og har vært forholdsvis stabil på dette nivået gjennom de siste månedene. På årsbasis var det konsumvarer som hadde størst vekst med 1,8 prosent fra 1996 til 1997. Investeringsvarer hadde en årsvekst på 1,3 prosent.

Ny statistikk

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, per 15. desember 1997.
Statistikken utgis månedlig i Ukens statistikk. Mer informasjon: Torill Amundsen, tlf. 21 09 47 42, e-post: tva@ssb.no.

Ukens statistikk nr. 3, 1998