[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse]

Ukens statistikk nr. 51-52, 1997

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, per 15. november 1997:

Lavere pris på brensel


Prisindeksen for førstegangsomsetning av varer innenlands var uendret fra oktober til november. Fra november 1996 til november 1997 (tolvmånedersveksten) steg prisene med 1,2 prosent, etter en økning på 0,9 prosent i oktober.
Gruppen brenselstoffer, brenselolje og elektrisk kraft viste størst fall fra oktober til november med 0,2 prosent. Dette skyldes fall i prisene på de raffinerte produktene. Gruppen matvarer var uendret i det samme tidsrommet, men noen varer som kjøtt, poteter og grønnsaker trakk indeksen opp. Kaffe, frukt og dyrefôr trakk de-rimot i motsatt retning.

Gruppert etter anvendelse viste investeringsvarer en svak oppgang på 0,1 prosent i november sammenlignet med foregående måned. Tolvmånedersraten falt til 1 prosent i november, etter 1,1 prosent i oktober. Prisene på konsumvarer var samlet sett uendret fra oktober til november. Tolvmånedersveksten falt til 1,6 prosent i november, etter 1,8 prosent i oktober.

Tabeller

* Tabell 16-1: Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands. 1981
=100. Aktuelle månedstall

* Tabell 16-2: Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands. 1981
=100. Periodetall


Ny statistikk

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, per 15. november 1997.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Statistisk månedshefte. Mer informasjon: Torill Amundsen, tlf. 21 09 47 42, e-post: tva@ssb.no.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 51-52, 1997