[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 51-52, 1997

Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning,mai/juni 1997:

Høy omsetning av investeringsvarer


Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning omsatte for om lag 111 milliarder kroner i mai og juni i 1997 (3. termin). Det er en økning på 8,8 prosent fra samme periode i fjor. Investeringsvareindustrien trakk opp veksten, med en økning av omsetningen på 26,3 prosent. Utviklingen i industrien for øvrig er varierende, men i hovedtrekk positiv.
Investeringsvareindustrien omsatte for 18,4 milliarder kroner i 3. termin i år, en økning på 26,3 prosent. Bedriftene innen den tradisjonelle verkstedindustrien hadde generelt stor vekst i omsetningen. En rekke store prosjekter ble fakturert i mai og juni i år. I første halvår omsatte investeringsvarebedriftene for 47,3 milliarder kroner, en økning på 14,2 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Varierende utvikling
Kjemisk industri omsatte for 5,1 milliarder kroner i 3. termin, opp 4,7 prosent fra i fjor. Økt produksjon og eks-port bidrog til økningen selv om prisene gikk ned. Metallindustrien omsatte for om lag 6,0 milliarder kroner, en økning på 4,1 prosent. Økt produksjon og høyere priser var viktige faktorer bak veksten. Omsetningen innen treforedling ble 3,2 milliarder kroner, en nedgang på 5,3 prosent. Dette skyldes lavere eksport av treforedlingsprodukter og lavere priser på masse produkter enn på samme tid i fjor førte til lavere omsetning.

Innenfor møbelindustri og annen industri ble det omsatt for 2,1 milliarder kroner, en vekst på 20,8 prosent. Det var særlig møbelindustrien som bidrog med en omsetning på 1,5 milliarder kroner.

Energivarer
Omsetningen av energivarer var 41,4 milliarder kroner i mai og juni i år, en økning på 5,1 prosent fra samme periode i fjor. Den største bidragsyteren var olje- og gassutvinning, som omsatte for 28,3 milliarder kroner. Oljeprisene økte fra om lag 124 kroner per fat i mai og juni i fjor, til 132 kroner per fat i år, på grunn av sterk dollarkurs. Sammen med økt produksjon bidrog dette til økningen.

Innen kraftforsyning ble det omsatt for 9,6 milliarder kroner. Det er ned 6,7 prosent fra i fjor. Etter en vinter med normalt nedbørsfall og økt vannmagasinbeholdning sank prisene. Dette prisfallet trakk ned omsetningen, selv om forbruket og produksjonen økte.

Om statistikken
I statistikken anvendes kun manntallet over merverdiavgiftspliktige. På grunn av et etterslep i innrapporteringen til Skattedirektoratet og oppdateringer av bedriftsopplysninger beregnes de seks siste terminene på nytt. Se også Ukens statistikk nr. 8/96 for mer informasjon om statistikken. Det publiseres også tall for detaljhandelen og bygg og anlegg på grunnlag av samme kilde.

Tabeller

* Tabell 13-1: Omsetningsstatistikk. Omsetning, etter hovednæring og varetype

* Tabell 13-2: Omsetning etter næringsområder og varetype. Millioner kroner. Ujusterte tall


* Tabell 13-3: Omsetning etter næring og varetype. Millioner kroner. Ujusterte tall


Ny statistikk

Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, mai/juni 1997.
Statistikken utgis annenhver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Anita Hallenstvedt, tlf. 21 09 47 45, e-post: ani@ssb.no, eller Espen Sørensen, tlf. 21 09 49 11, e-post: esn@ssb.no.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 51-52, 1997