[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 51-52, 1997

Eiendomsomsetning, 1.-3. kvartal 1997. Foreløpige tall:

Omsetningen av fast eiendom øker fortsatt


Det ble omsatt 104 000 eiendommer i årets tre første kvartaler. Dette er 5 300 flere enn i tilsvarende periode i fjor. Verdien av de omsatte eiendommene utgjorde 59,3 milliarder kroner, noe som er 11,4 milliarder mer enn året før, viser foreløpige tall.
Samlet verdi av eiendommene omsatt de tre første kvartalene i år var 23,7 prosent høyere enn i fjor. For de tre foregående årene var økningen 31,3, 15,9 og 11,3 prosent i samme periode.

Antall omsatte eiendommer økte på landsbasis med 5,4 prosent. Tilsvarende økning de tre foregående årene var 15,4, 2,6 og 2,5 prosent. Omsetningene i de tre første kvartalene i 1997 fordelte seg med 29100 i 1. kvartal, 36 400 i 2. kvartal og 38500 i 3. kvartal. I fylkene Akershus, Hedmark, Vestfold, Telemark og Nord-Trøndelag økte antall omsetninger med mer enn 10 prosent. Bare Finnmark hadde ubetydelig nedgang. Samlet verdi av omsatte eiendommer steg i alle fylker.

To tredjedeler var boligeiendommer
To tredjedeler av omsetningene gjaldt boligeiendommer. Det ble omsatt 70 400 boligeiendommer i de tre første kvartalene i år. 88 prosent av disse var bebygde eiendommer, mens 12 prosent var uten bygning. Totalt ble det omsatt 5,8 prosent flere boligeiendommer enn i de tre første kvartalene i fjor.

44 700 boligeiendommer ble omsatt i fritt salg. Gjennomsnittsprisen per boligeiendom med bygning omsatt i fritt salg steg fra 776 000 kroner i
3. kvartal 1996 til 897 000 kroner i 3. kvartal 1997. Dette er en økning på 15,6 prosent. Finnmark var det eneste fylket med nedgang i gjennomsnittsprisen for omsatte boligeiendommer. Nedgangen var på 6,7 prosent. Alle de andre fylkene hadde økning på mer enn 7 prosent.

Dyrere fritidseiendommer
Det ble omsatt 6,7 prosent flere
fritidseiendommer i de tre første kvartalene i år enn i samme periode i fjor. Totalt ble det omsatt 16 100 fritids-eiendommer hvorav 6 100 ble omsatt i fritt salg. Gjennomsnittsprisen for bebygde fritidseiendommer omsatt i fritt salg var 351 000 kroner i 3. kvartal i år. Dette er 38 000 kroner, eller 12,1 prosent, mer enn i 3. kvartal 1996.

Om statistikken
Statistikken omfatter all tinglyst omsetning av fast eiendom. Omsetningen av boliger tilknyttet borettslag er ikke medregnet. Statistikken er basert på opplysninger gitt av tinglysningskontorene via Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret (GAB-registeret).

Tabeller

* Tabell 12-1: Tinglyst omsetning av fast eiendom. 1.-3. kvartal

* Tabell 12-2: Tinglyst omsetning av fast eiendom, etter type eiendom. 1.-3. kvartal


* Tabell 12-3: Tinglyst omsetning av fast eiendom, etter omsetningsmåte og type eiendom.1.-3. kvartal 1997


* Tabell 12-4: Boligeiendommer med bygning, omsatt i fritt salg, etter kjøpesum


* Tabell 12-5: Boligeiendommer med bygning, omsatt i fritt salg, etter boligtype


* Tabell 12-6: Fritidseiendommer med bygning, omsatt i fritt salg, etter kjøpesum


Ny statistikk

Eiendomsomsetning, 1.-3. kvartal 1997. Foreløpige tall.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk, Bygginfo og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Jordbruksstatistikk. Mer informasjon: Jardbjørg Andreassen, tlf. 62 88 52 36, e-post: jar@ssb.no, eller Astri Kløvstad, tlf. 62 88 51 88, e-post: kod@ssb.no.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 51-52, 1997