[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 51-52, 1997

Utstrakt handel med EMU-kandidatene


Kandidatlandene til EMU (Economic and Monetary Union) stod for 37 prosent av vareimporten i perioden fra januar til november 1997. De mottok 38 prosent av vår eksport av tradisjonelle varer.

Til sammenligning stod hele EU for 73 prosent av både vår import og eksport av tradisjonelle varer i samme periode. Blant kandidatlandene til EMU er Tyskland klart viktigst. Tyskland stod for 14 prosent av vår import, og 12 prosent av vår eksport fra januar til november. Landet står dermed alene for nesten en tredjedel av vår samhandel med kandidatlandene til EMU. Fra 1. januar 1999 skal EU etter Maastricht-avtalen innføre en monetær union med euro som felles valuta. Av de 15 EU-landene er det fire land som slik det ser ut i dag ikke vil delta i EMU fra starten. Disse er Sverige, Danmark, Storbritiannia og Hellas. De øvrige elleve ser ut til å bli med fra 1. januar 1999. Mer informasjon: Lars A. Lunde, tlf. 21 09 47 08, e-post: lal@ssb.no.

Ukens statistikk nr. 51-52, 1997