[Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 45, 1997

Detaljomsetningsindeksen, september 1997:

Mindre salg av matvarer i spesialforretninger


Butikker med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger omsatte i volum for 3,3 prosent mindre i september i år enn i september i fjor. Eksempler på slike forretninger er kjøtt- og fiskebutikker. De ni første månedene i år har denne næringen omsatt for 3,7 prosent mindre enn samme periode i fjor.
Butikker med salg av andre nye varer (blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler, jern-, farge- og byggevarer) omsatte i volum for hele 12,0 prosent mer i september 1997 sammenlignet med september 1996. Samme økning har detaljhandel utenom butikk. Omsetningen i butikker med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler i butikk var 9,7 prosent høyere i samme periode. For butikkhandel med bredt vareutvalg (hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler) gikk volumindeksen opp med 2,3 prosent.

Hittil i år
De ni første månedene i år gikk volumindeksen for detaljhandel eksklusiv motorkjøretøyer og bensin opp med 3,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Butikker med salg av andre nye varer (blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler, jern-, farge- og byggevarer) omsatte i volum for 8,4 prosent mer i samme periode. Butikkhandel utenom butikk har hatt en volumvekst på 9 prosent hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Sesongjustert indeks uendret
Sesongjustert indeks for detaljhandel eksklusiv motorkjøretøyer og bensin er 107,1 prosent både i august og september i år. Ujustert volumindeks for detaljhandel steg med 6,5 prosent i september i år sammenlignet med september i fjor. September 1997 har en handledag mer enn september 1996.

0,7 prosent endring fra foreløpige tall
Verdiindeksen for detaljhandel steg med 8,3 prosent fra september 1996 til september 1997. Dette er 0,7 prosent lavere enn foreløpige tall som ble publisert 23. oktober i år. Prisindeksen steg med 1,5 prosent i samme periode.

Om statistikken
Beregning av detaljomsetningsindeksen skjer ut fra et utvalg på 4 200 bedrifter som driver detaljhandel. Disse utgjør rundt 13 prosent av totalt antall bedrifter. Utvalget dekker rundt 30 prosent av omsetningen til alle detaljhandelsbedriftene eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Både utvalgsprosenten og dekningsgraden varierer mye mellom de ulike næringshovedgrupper. Frafallet er normalt mellom 3-5 prosent.

[Figur 1]

Figur 1: Detaljomsetning eksklusiv motorkjøretøyer og bensin i volum, sesongjustert. Januar 1995-september 1997. 1995 =100


[Figur 2]

Figur 2: Detaljomsetning eksklusiv motorkjøretøyer og bensin i volum, etter næringshovedgruppe, ujustert


Ny statistikk

Detaljomsetningsindeksen, september 1997.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Solveig Nygårdseter, tlf. 62 88 51 74, e-post: snl@ssb.no, eller Rune Sønsterudbråten, tlf. 62 88 54 37, e-post: rso@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 45, 1997