Ukens statistikk nr. 45, 1997

Detaljomsetning eksklusiv motorkj°ret°yer og bensin i volum, sesongjustert. Januar 1995-september 1997. 1995