[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 43, 1997

Veitrafikkulykker med personskade, september 1997:

Kraftig økning i antall omkomne hittil i år


226 personer mistet livet i trafikken i årets ni første måneder, viser foreløpige tall. Dette er 38 flere omkomne enn for samme periode i fjor og elleve flere enn gjennomsnittet for perioden fra 1992 til 1996. Septembertrafikken krevde 29 liv.

I september i fjor omkom 24 personer på veiene. Også gjennomsnittet for denne måneden i femårsperioden 1992-1996 er 24 drepte.

110 av de omkomne hittil i år var bilførere, mens 45 var bilpassasjerer. Motorsykkelulykkene har krevd 26 liv hittil i 1997. Dette er henholdsvis 16 og 15 flere enn i fjor og gjennomsnittet for perioden fra 1992 til 1996. Elleve av de omkomne motorsyklistene hittil i år var mellom 25 og 30 år, sju var 20-24-åringer, fem var mellom 33 og 39 år, to var 17-18-åringer, mens én var over 65 år. De øvrige omkomne hittil i år var ni personer på moped, ni syklister, 18 fotgjengere, tre akende og seks andre trafikanter. Ett barn under sju år mistet livet i septembertrafikken. Hittil i år har 14 barn under 15 år omkommet på veiene. Dette er to færre enn for perioden fra januar til september i fjor.

Sett i forhold til 1996, har det vært en økning i tallet på omkomne ungdommer (15-24 år), med 58 i år mot 39 i fjor. Nesten halvparten av de unge dødsofrene var bilførere. Tallet på omkomne i denne aldersgruppen var imidlertid spesielt lavt i 1996. Fra 1992 til 1996 mistet i gjennomsnitt 64 15-24-åringer livet hvert år.

Størst økning i antall omkomne var i aldersgruppen 25-64 år. Her mistet 104 personer livet i årets ni første måneder, mot 77 i samme periode i fjor. Dette er også 18 flere enn gjennomsnittstallet for femårsperioden fra 1992 til 1996.

Til sammen 8 410 personer har kommet til skade i trafikken hittil i 1997. Tilsvarende tall for samme periode i fjor viste 8 257 skadde. Den første oversikten for september viser 962 trafikkskadde. Tilsvarende oversikt for samme måned i fjor viste 930 skadde.

Om statistikken
Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Dette medfører at spesielt de mindre alvorlige ulykkene/skadene, er underrepresentert i skadetallene.

[Figur 7]

Figur 7: Personer drept, etter aldersgruppe. Januar-juni 1997 og gjennomsnitt 1992-1996


[Figur 8]

Figur 8: Personer drept i januar-september. 1988-1997


[Figur 9]

Figur 9: Personer drept, etter trafikantgruppe. Januar-september 1996, 1997 og gjennomsnitt 1992-1996Ny statistikk

Veitrafikkulykker med personskade, september 1997.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker. Mer informasjon: Aud-Marit Beck, tlf. 62 88 54 20, e-post: amb@ssb.no eller Jan Monsrud, tlf. 62 88 54 07, e-post: jam@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 43, 1997