[Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 43, 1997

Anmeldte lovbrudd, 3. kv. 1997:

Rekordmange narkotikalovbrudd


I 3. kvartal ble det anmeldt 7 877 narkotikalovbrudd. Det er det høyeste antallet som er anmeldt i et kvartal noensinne. Derimot var det nedgang i sedelighetslovbrudd, noe som skyldes færre anmeldelser for brudd på pornografiloven.
Det ble registrert 26 prosent flere anmeldelser for narkotikakriminalitet i 3. kvartal 1997 sammenlignet med samme periode i fjor. For grov narkotikaforbrytelse ble det anmeldt 45 prosent flere lovbrudd. Stigningen gjelder også for mindre alvorlige narkotikalovbrudd, det vil si brudd på legemiddelloven. Bruk og besittelse av narkotika økte med 35 prosent i denne perioden.

Færre pornografianmeldelser
Anmeldelsene for sedelighetskriminalitet gikk ned med 25 prosent for 3.kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor. Nedgangen skyldes i hovedsak 65 prosent nedgang i anmeldelsene for brudd på pornografiloven. Det ble anmeldt 30 tilfeller av incest, mot 25 for samme periode i 1996. For utuktig omgang med barn under 16 år ble det anmeldt 34 tilfeller, mot 44 for samme periode i fjor. Utuktig omgang med barn under 14 år ble anmeldt med 119 tilfeller, mot 112 i fjor. For utuktig omgang med barn under 10 år ble det anmeldt 51 tilfeller, mot 35 i samme periode i 1996.

Mindre voldskriminalitet
For lovbruddsgruppen voldskriminalitet sank anmeldelsene med 2 prosent for 3. kvartal i år sammenlignet med 3. kvartal i fjor. Anmeldte legemsfornærmelser gikk ned 4 prosent. For legemsbeskadigelse gikk anmeldelsene ned med 5 prosent.

3. kvartal 1997 hadde 18 prosent økning i anmeldsene for miljøkriminalitet. Anmeldelsene for arbeidsmiljøkriminalitet steg med 24 prosent. Skadeverk gikk ned med 8 prosent sammenlignet med 3. kvartal 1996.

Falske penger i omløp
Anmeldelsene for økonomisk kriminalitet steg med 7 prosent for 3. kvartal 1997 sammenlignet med 3. kvartal i fjor. I denne lovbruddsgruppen økte anmeldelsene for pengefalsk med hele 148 prosent. Anmeldelsene for annen vinningskriminalitet viser mindre endringer. Sterkest nedgang var det for innbruddstyveri i villa og leilighet. Nedgangen for 3. kvartal i år var på 20 prosent sammenlignet med perioden i fjor. På den andre siden økte anmeldte butikktyverier med 20 prosent for 3. kvartal i år.

3. kvartal 1997 var også en periode med mange anmeldelser for bedrageri, hele 47 prosent flere enn for 3.kvartal 1996.

En fylkesvis fordeling viser at Telemark har hatt en økning i anmeldte lovbrudd på nesten 20 prosent. Stigningen skyldes i hovedsak flere anmeldelser for narkotikakriminalitet, med 534 anmeldelser i år mot 215 for 3. kvartal 1996. I Finnmark økte anmeldte lovbrudd med 16 prosent, mens Nordland hadde 9 prosent færre anmeldelser for 3. kvartal 1997 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Ny statistikk

Anmeldte lovbrudd, 3. kv. 1997.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk.
Mer informasjon: Arnt Even Hustad, tlf.
21 09 46 45, e-post:hsd@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 43, 1997