[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 38, 1997

Statistisk sett - utforsk Norge på egen hånd


Statistisk sett er et PC-program som distribueres på CD-ROM eller via Internett. Det er i sommer utarbeidet en gratis demonstrasjonsversjon som er distribuert til et stort antall mottakere. Data og kart kan benyttes vederlagsfritt dersom kilde oppgis. Første offisielle versjon lanseres våren 1998. Programmet krever MS Windows 95 eller Windows NT.
Statistisk sett utvikles av Statistisk sentralbyrå, Statens kartverk og GEODATA AS.

Statistisk sett inneholder utvalgte statistikkdata og digitale kartdata, som er satt sammen i et Windows-basert geografisk informasjonssystem (GIS). Den primære målgruppa for Statistisk sett er undervisningssektoren, biblioteker, offentlige etater og den «generelt interesserte allmennhet». Med Statistisk sett kan man velge ut informasjon for nærmere analyse og presentasjon. Brukeren kan studere de regionale forskjellene mellom fylkene og utarbeide kartpresentasjoner: Hvor i landet er det best legedekning, hvordan varierer barnehagedekningen, variasjoner i befolkningstetthet, etc.

Statistisk sett er et eksempel på hvordan moderne IT-verktøy kan forenkle tilgangen til et omfattende statistisk datagrunnlag. Statistisk sett er et ypperlig hjelpemiddel for å forklare og forenkle komplekse problemstillinger. GIS-funksjonaliteten gjør det enkelt å vise regionale variasjoner og geografiske forskjeller.

En gratis demonstrasjons-CD kan fåes ved henvendelse til Statistisk sentralbyrå. Programvaren kan også lastes ned.
Mer informasjon: Lars Rogstad, tlf. 21 09 44 95, e-post: rog@ssb.no

Ukens statistikk nr. 38, 1997