[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 38, 1997

Skatteregnskapsstatistikk, januar-august 1997:

Skattevekst på 14,6 prosent


Skatteregnskapet for januar-august viser en økning i skatteinngangen på 14,6 prosent i forhold til samme periode i fjor. Det er en kronevekst på 21,4 milliarder.
I perioden januar-august har skatteinngangen, eksklusiv oljeskattene, vært på 148,8 milliarder kroner. Det er en økning på 9,3 prosent sammenlignet med samme periode foregående år.

Hittil i år er det blitt innbetalt nærmere 35 milliarder kroner i skatt til kommunene. Dette er en vekst i skatteinngangen på 6,7 prosent. Til fylkeskommunene er det blitt innbetalt 14,2 milliarder kroner, en økning på 5,5 prosent. To fylker har hatt en skattevekst på over 10 prosent, Oslo og Vest-Agder, med henholdsvis 14,9 og 10,9 prosent. Telemark har hatt minst skattevekst med en økning på 4,7 prosent.

Forskuddsskatteordningen, som står for litt over 80 prosent av de totale skatteinntektene, utgjør hittil i år 137 milliarder kroner. Det er en vekst på 9,5 prosent, mens etterskuddsskatteordningen eksklusiv oljeskattene har hatt en vekst på 7 prosent.

Om statistikken
Innbetalt skatt blir, etter fradrag for en marginavsetning, fordelt på ulike skattekreditorer ved bruk av beregnede fordelingstall. Trygde- og pensjonspremier til folketrygden er også en del av fellesinnkrevingen, unntatt såkalt sentralt beregnet arbeidsgiveravgift for statsansatte. Det er særskilte ordninger for innkreving av oljeskatter. Statistikken omfatter ikke merverdiavgift og særskatter og -avgifter.

Korreksjoner som følge av endrede nøkler for fordeling mellom skattekreditorene, er bare delvis innarbeidet i den løpende månedsstatistikken. Særlig gjelder dette korreksjoner som foretas på skattefogdnivå

Ny statistikk

Skatteregnskapsstatistikk, januar-august 1997.
Statistikken utgis i Ukens statistikk. Hovedstørrelser er tilgjengelige i Norges offisielle statistikk (NOS) Statistisk månedshefte. Oppgaver over skatteinngangen i de enkelte kommuner publiseres i Norges offisielle statistikk (NOS) Regionalstatistikk, i tillegg til den elektroniske utgaven av Ukens statistikk på web-tjenesten. Mer informasjon: Tove Brynildsen, tlf. 21 09 47 72, e-post: tbr@ssb.no eller Rune Bye, tlf. 21 09 45 14,e-post: rby@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 38, 1997