[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse]

Ukens statistikk nr. 38, 1997

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, per 15. august 1997:

Økte priser på raffinerte oljeprodukter


Prisindeksen for førstegangsomsetning av varer innenlands steg med 0,4 prosent fra juli til august, og veksten fra august i fjor til august i år (tolvmånedersveksten) var 2,2 prosent, etter 2,0 prosent i juli.
Gruppen brenselsstoffer, brenselolje og elektrisk kraft hadde størst stigning fra juli til august med 1,7 prosent. Her var det økte priser på raffinerte oljeprodukter og møbler som trakk opp. For øvrige grupper var det bare mindre endringer.

Gruppert etter anvendelse var det konsumvarer som hadde størst økning med 0,4 prosent fra juli til august. Tolvmånedersveksten for august økte til 2,4 prosent, etter 1,9 prosent i juli. Gruppen investeringsvarer hadde en svak oppgang og tolvmånedersraten ligger forholdsvis stabil rundt 1,3 prosent.

Ny statistikk

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, per 15. august 1997.
Statistikken utgis månedlig i Ukens statistikk samt i Norges offisielle statistikk (NOS) Statistisk månedshefte. Mer informasjon: Torill Amundsen, tlf. 21 09 47 42, e-post: tva@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 38, 1997