[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 38, 1997

Fag- og forskningsbibliotek, 1996:

17,5 millioner bøker og tidsskrifter


Fag- og forskningsbibliotekene hadde ved utgangen av 1996 en samlet beholdning på 17,5 millioner bøker og tidsskrifter. Brutto økte beholdningen med 630 000 bøker og tidsskrifter i 1996.
Bibliotekene ved universitetene og de vitenskapelige høgskolene hadde drøyt 46 prosent av den totale bok-beholdningen. Videre hadde de offentlige spesialbibliotekene 20 prosent, nasjonalbibliotekene drøyt 15, bibliotekene ved de statlige høgskolene drøyt 14 og de private spesialbib-liotekene knapt 4 prosent av den totale bokbeholdningen.

I alt utførte bibliotekene 3,8 millioner utlån i 1996. Av dette var 480 000 fjernlån. Fjernlån er utlån av originalmateriale eller kopitjenester fra fag-bibliotek til annen institusjon, bibliotek eller ekstern enkeltbruker.

Utgifter til bokinnkjøp (akkvisisjon) i 1996 var i alt 173 millioner kroner. Av dette kjøpte bibliotekene ved universitetene og de vitenskapelige høgskolene for knapt 92 millioner kroner, tilsvarende 53 prosent av totalt beløp.

Det var i alt 1 800 ansatte ved fag- og forskningsbibliotekene i fjor. Drøyt halvparten av disse var i bibliotekfaglige stillinger. Totalt antall utførte årsverk var drøyt 1 500.

[Figur 12]

Figur 12: Fag og forskningsbibliotek, etter antall bøker og tidsskrifter. Andel. 1996


Ny statistikk

Fag- og forskningsbibliotek, 1996.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk. Mer informasjon: Thorstein Ouren, tlf. 62 88 52 71, e-post: tou@ssb.no eller Vera Thrane, tlf. 62 88 52 57, e-post: vet@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 38, 1997