[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 33, 1997

Alkoholstatistikk, 1996:

Nordmenn drikker stadig mer øl og vin


Aldri før har nordmenn drukket så mye vin og øl som i 1996. Forbruket av vin økte med 7,7 prosent i 1996 sammenlignet med 1995, og forbruket av øl økte med 3,3 prosent. Men fortsatt er 1987 toppåret når det gjelder samlet konsum av alkohol.
Totalt var forbruket av vin i Norge over 33 millioner liter i 1996. Dette tilsvarer 9,4 liter per innbygger. Av det totale alkoholforbruket i 1996 utgjorde vin 22,2 prosent, mot 21,7 prosent i 1995.

230 millioner liter øl
Det totale forbruket av øl var i fjor 230 millioner liter, en økning på 7,4 millioner liter fra 1995. Forbruket per innbygger over 14 år var 65,4 liter øl. Av det totale alkoholforbruket i Norge utgjorde ølet 57,0 prosent i 1996. I 1995 var andelen 57,4 prosent.

2,5 liter brennevin per innbygger
Forbruket av brennevin gikk opp med 2,6 prosent i 1996 sammenlignet med 1995. Det vil si at forbruket per innbygger over 14 år var på over 2,5 liter i 1996. Brennevinsandelen utgjorde 20,1 prosent av det totale forbruket.

Forbruket av fruktdrikk med alkohol (rusbrus) var på 1,5 millioner liter i 1996. Fruktdrikk med alkohol utgjorde under 0,5 prosent av alkoholforbruket i Norge i 1996.

Totalforbruket av ren alkohol i Norge var 5,04 liter per innbygger over 14 år i 1996. Det er 5,2 prosent mer enn tilsvarende tall for 1995.

Om statistikken
Omsetningsstatistikken for vin og brennevin var til og med statistikkåret 1995 basert på AS Vinmonopolet sin omsetning. Da engrosmonopolet ble opphevet i 1996, bygger alkoholstatistikken for 1996 på import- og produksjonsstatistikk fra Toll- og avgiftsdirektoratet. Det vil i praksis si at statistikken for vin og brennevin utarbeides på samme måte som for øl i 1996. Dette betyr at lagerendringer påvirker statistikken. Da 1996 var det første året for grossistene i denne bransjen er det sannsynlig at alkoholstatistikken for vin og brennevin i 1996 inkluderer oppbygging av lager. På den andre siden har vi i samråd med Rusmiddeldirektoratet kommet frem til å holde avgiftsfri avgang utenfor alkoholstatistikken for 1996.

[Figur 3]

Figur 3: Ølkonsumet per innbygger 15 år
og over


[Figur 4]

Figur 4: Brennevin- og vinkonsumet per
innbygger 15 år og over


Ny statistikk

Alkoholstatistikk,1996.
Statistikken utgis hvert år i Ukens statistikk. Mer informasjon: Asbjørn Solli, tlf. 62 88 53 15,
e-post: aso@ssb.no.

TabellerUkens statistikk nr. 33, 1997