[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 32, 1997

Månedlig elektrisitetsstatistikk, juni 1997:

Sterk økning i kraftproduksjonen


Det ble produsert 7 669 GWh elektrisitet i juni, noe som er en oppgang på 21,5 prosent fra samme måned i fjor. Oppgangen har sammenheng med økt forbruk og at fyllingsgraden i vannmagasinene har steget kraftig i forhold til i fjor. Innenlands bruttoforbruk var på 7 891 GWh, om lag 8 prosent høyere enn i juni året før.
Blant fylker med høy kraftproduksjon (over 8 000 GWh i året) var økningen størst i Hordaland, Sogn og Fjordane og Telemark. I disse fylkene steg produksjonen med henholdsvis 42, 32 og 19 prosent fra juni i fjor. Den store oppgangen i produksjonen fra året før må sees i sammenheng med at produksjonen i juni i fjor var spesielt lav, siden fyllingsgraden da var lavere enn normalt og det var lite snø i fjellet. I forhold til produksjonen i samme måned 1995 har det vært en nedgang på 5 prosent. Fyllingsgraden var relativt lav også i begynnelsen av juni i år, men steg deretter kraftig som følge av stor snøsmelting i fjellet.

Økt fyllingsgrad
I slutten av juli var fyllingsgraden på 76,8 prosent, noe som er 2,5 prosent over medianen for tiårsperioden 1982-1991. Til sammenligning var fyllingsgraden i slutten av juli i fjor på 55,2 prosent. Siden midten av mai har fyllingsgraden hittil i år steget med hele 53 prosent. Dette har bidratt til økt produksjon, lavere import og sterkt reduserte spotpriser på elektrisk kraft. Importen i juni var på 528 GWh og halvert i forhold til samme måned i fjor. Gjennomsnittlig spotpris var i juni på 10,2 øre/kWh, og rundt 60 prosent lavere enn i fjor.

Første halvår
Første halvår i år ble det produsert 53350 GWh, noe som er 12 prosent mindre enn i samme periode i fjor. I fylker med høy kraftproduksjon har nedgangen vært størst i Rogaland, Sogn og Fjordane og Nordland. Her var reduksjonen på henholdsvis 44, 17 og 22 prosent. Bruttoforbruket i dette tidsrommet var på 59 008 GWh og har gått ned med rundt 4 prosent fra året før. Forbruk innen kraftintensiv industri utgjorde 14 231 GWh, og ble redusert med knapt 1 prosent. Hittil i år er det importert 6 737 GWh, en økning på 54 prosent fra samme periode i fjor. Det er eksportert 1 078 GWh. Dette er under en tredjedel av eksporten første halvår året før.

Om statistikken
Bruttoforbruk innenlands fremkommer ved at total produksjon blir korrigert for import og eksport, eksklusive tap i linjenettet, pumpekraftforbruk

og eget forbruk i kraftverkene. Tallene for import og eksport siste måned er foreløpige. Forbrukstall for kraftkrevende industri rapporteres særskilt, og er delt inn i følgende næringsgrupper: 1) Produsenter av kjemiske råvarer, 2) Produsenter av jern, stål og ferrolegeringer og 3) Produsenter av aluminium og andre metaller.

[Figur 5]

Figur 5: Produksjon av elektrisk kraft. Måned. GWh


Ny statistikk

Månedlig elektrisitetsstatistikk, juni 1997.
Statistikken utarbeides i samarbeid med Statnett og Norges vassdrags- og energiverk, og utgis månedlig i Ukens statistikk. Den er også tilgjengelig i Norges offisielle statistikk (NOS) Statistisk månedshefte. Mer informasjon: Ann Christin Bøeng, tlf. 21 09 47 43, e-post: abg@ssb.no.

Tabell

Ukens statistikk nr. 32, 1997