[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 26, 1997

Lønnsstatistikk. Statens embets- og tjenestemenn, per 1. oktober 1996:

Lønnsvekst på 900 kroner


Gjennomsnittlig månedsfortjeneste per 1. oktober 1996 for alle heltidsansatte i staten var 19 300 kroner, en økning på 900 kroner fra året før. Tilsvarende lønnsvekst for ansatte i departementene og i den sivile ytre etat var på vel 1 000 kroner. For ansatte i Forsvaret samt offentlig næringsdrift og anlegg var økningen i underkant av 800 kroner i samme periode.
For heltidsansatte menn var månedsfortjenesten 20 000 kroner mot 18 000 kroner for kvinner i oktober 1996. Dette er en økning på henholdsvis 900 og 940 kroner fra året før. Menn har dermed en gjennomsnittlig månedsfortjeneste som er 2 045 kroner høyere enn for kvinner. Ett år tidligere var forskjellen 2 081 kroner.

Resultatet fra det sentrale justeringsoppgjøret, med virkning fra 1. august 1996, og de lokale forhandlingene, med virkning fra 1. september 1996, er ikke med i statistikken per 1. oktober 1996. Resultatet fra de tilsvarende forhandlingene i 1995 kom heller ikke med i statistikkgrunnlaget per 1. oktober 1995, men er med i 1996-grunnlaget.

Om statistikken
Lønnsstatistikken for statens embets- og tjenestemenn bygger på opplysninger fra Statens sentrale tjenestemannsregister og omfatter 134 815 heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste består av regulativlønn samt faste og variable tillegg.

Ny statistikk

Lønnsstatistikk. Statens embets- og tjenestemenn, per 1. oktober 1996.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Lønnsstatistikk. Mer informasjon: Aud Tønder, tlf. 62 88 51 81, e-post:aat@ssb.no eller Håkon Grini, tlf. 62 88 54 44, e-post: gri@ssb.no.

Tabell

Ukens statistikk nr. 26, 1997