[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 21, 1997

Befolkningsstatistikk. Folkemengde etter alder, kjønn og sivilstand, 1. januar 1997:

Flere over 80 år - men færre over 67


Aldersgruppen 80 år og eldre øker raskt både i antall og andel. På seks år har gruppen vokst med nesten 21 000 fram til 1. januar 1997. Andelen økte fra vel 3,7 til 4,1 prosent av befolkningen. I løpet av 1996 vokste gruppen med 3 800, til vel 180 000, og vil fortsatt vokse det neste tiåret.
Andelen av befolkningen over pensjonsalderen (67 år), synker nå og var 14,1 prosent ved siste årsskiftet. I januar 1991 nådde andelen over pensjonsalder en foreløpig topp på 14,4 prosent.

I løpet av 1996 stanset også økningen i antall personer 67 år og eldre opp, ved vel 620 000. Årsaken er at det nå og fortsatt i 10-12 år framover vil være små årskull på 31 000 - 36 000 som når pensjonsalderen. Aldersgruppen 67 år og eldre vil derfor fortsette å synke.

Dagens tenåringskull, som teller 52000 - 53 000 for hvert årskull, er mindre enn på 40 år. Fra tusenårsskiftet vil det derfor hvert år være klart færre enn før som kan gå ut i arbeidslivet. Årskullene som når skolepliktig alder i hvert av de første seks årene (over 60000) vil være større enn på nesten to tiår.

511 registrerte partnerpar
Ved årsskiftet var det 852 000 ektepar og 511 registrerte partnerpar i befolkningen. Det er 3 000 færre ektepar og 116 flere partnerpar enn det var ett år tidligere. Av de i alt 511 registrerte partnerparene var 339 partnerskap mellom menn og 172 mellom kvinner. Statistikken er basert på data fra Det sentrale folkeregister i Skattedirektoratet der den offiselle sivilstandsinndelingen gjelder. Her blir samboerforhold ikke registrert.

Tallet på ugifte og skilte økte med henholdsvis 22 000 og 8 500 i løpet av 1996, mens tallet på gifte og separerte ble redusert med 5 700 og 1 600. Tallet på enker/enkemenn var omtrent uendret.

[Figur 6]

Figur 6: Folkemengde etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1997


Ny statistikk

Befolkningsstatistikk. Folkemengde etter alder, kjønn og sivilstand, 1. januar 1997.
Statistikken utgis hvert år i Ukens statistikk, Aktuelle befolkningstall, Norges offisielle statistikk (NOS) Befolkningsstatistikk Hefte II og Regionalstatistikk. Mer informasjon: Kirsten Enger Dybendal, tlf. 62 88 52 96, e-post: kie@ssb.no eller Kåre Høiby, tlf.62 88 52 97, e-post: krh@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 21, 1997