[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 19, 1997

Detaljomsetningsindeksen, mars 1997:

Volumindeksen ned 3 prosent


Volumet av detaljhandelen gikk ned med 3,2 prosent i mars 1997 sammenlignet med mars 1996. Verdiindeksen gikk ned med 0,9 prosent og prisindeksen opp med 2,5 prosent i samme periode.
I denne sammenheng er detaljhandelen eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumet av butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger gikk ned med 6,7 prosent fra mars i fjor til mars i år. Butikker med salg av apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler omsatte i volum 5,8 prosent mindre i samme periode. Butikkhandel med bredt vareutvalg og butikkhandel med andre nye varer gikk ned med henholdsvis 3,1 og 3,6 prosent. Detaljhandel utenom butikk steg med 0,9 prosent i mars i år sammenlignet med mars i fjor.

Økt handel siste 12 måneder
Volumindeksen for detaljhandel økte med 2,1 prosent i de 12 siste månedene sammenlignet med tilsvarende periode året før. Detaljhandel utenom butikk, butikkhandel med andre nye varer og butikkhandel med bredt vareutvalg gikk opp med henholdsvis 10,8, 4,4 og 0,5 prosent i samme periode. Butikkhandel med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler økte med 2,1 prosent, mens butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger gikk ned med 2,5 prosent siste 12 måneder.

Stort salg av blomster og skotøy
Verdien av omsetningen av blomster og planter steg med 10,3 prosent og skotøy med 4,6 prosent i mars 1997 i forhold til mars i fjor. Verdiindeksen totalt steg med 1,8 prosent hittil i år og 3,3 prosent i de 12 siste måneder sammenlignet med tilsvarende perioder ett år tidligere.

Det ble dessverre ikke utarbeidet sesongjustert volumindeks denne måneden.

Om statistikken
Beregning av detaljomsetningsindeksen skjer ut fra et utvalg på 4200 bedrifter som driver detaljhandel. Disse utgjør rundt 13 prosent av totalt antall bedrifter. Utvalget dekker rundt 30 prosent av omsetningen til alle detaljhandelsbedriftene eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Både utvalgsprosenten og dekningsgraden varierer mye mellom de ulike næringshovedgrupper. Frafallet er normalt mellom 3-5 prosent.

[Figur 3]

Figur 3: Detaljomsetning eksklusiv motorkjøretøyer og bensin i volum, etter næringshovedgruppe, ujustert


Ny statistikk

Detaljomsetningsindeksen, mars 1997.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Solveig Nygårdseter, tlf. 62 88 51 74, e-post: snl@ssb.no eller Rune Sønsterudbråten, tlf. 62 88 54 37, e-post: rso@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 19, 1997