[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 19, 1997

Medlemmer i arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, 1996:

Flere organiserer seg


Det blir stadig flere fagorganiserte i Norge. Landsorganisasjonen i Norge (LO) økte sin medlemsmasse med over 20000 i 1996.

Antall medlemmer i LO var på 811 423 per 31. desember 1996. Dette er en økning på 20 730 i løpet av 1996.

Økningen i antallet medlemmer i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) var på 7 286 i løpet av 1996. Ved utgangen av 1996 hadde YS 223 524 medlemmer. Medlemstallet i Akademikernes Fellesorganisasjon (AF) gikk ned med 10756 medlemmer til 237 445 ved utgangen av 1996. Nedgangen har sammenheng med at Den norske lægeforeningen meldte sine 16 717 medlemmer ut av AF i løpet av 1996. Ser en bort fra den kollektive utmeldingen har også AF økt antallet medlemmer i løpet av 1996.

Samlet viser arbeidsgiversammenslutningene en svak økning i antall medlemsbedrifter i løpet av 1996. Størst økning finner vi for Næringslivets Hovedorganisasjon fra 11 430 bedrifter ved utgangen av 1995 til 13431 bedrifter per 31. desember 1996. For de øvrige arbeidsgiversammenslutningene var endringene relativt små.

Ny statistikk

Medlemmer i arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, 1996.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Statistisk årbok. Mer informasjon: Knut Håkon Grini, tlf. 62 88 54 44, e-post: gri@ssb.no eller Gerd Eli Seigerud, tlf. 62 88 52 16, e-post: ges@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 19, 1997