[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 19, 1997

Sjøulykker, 1996:

Ti personer omkom i sjøulykker


10 personer omkom i sjøulykker i fjor. Alle de 10 forulykkede var nordmenn og omkom ved havari.
2 skip forliste mens 127 skip havarerte i 1996. Dette er lave tall sammenlignet med foregående år. Tallet på omkomne er imidlertid det høyeste siden 1993. Tallene for årene tilbake til 1993 er nå revidert. Gjennomsnittet for årene 1993 til 1995 viser 10 forliste og 204 havarerte skip. De forliste skipene i 1996 hadde en samlet tonnasje på 533 bruttotonn (BT), mens samlet tonnasje for havariene var 781796 BT.

Om statistikken
Sjøulykkesstatistikken bygger på oppgaver fra Sjøfartsdirektoratet, og den omfatter norskregistrerte skip på 25 bruttotonn og over. Med forlis menes totaltap av skip mens havari er skade som kan repareres.

Ny statistikk

Sjøulykker, 1996.
Statistikken utgis hvert år i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Sjøfart. Mer informasjon: Terje Thorsen, tlf. 62 88 55 37,
e-post: tte@ssb.no eller Jan Monsrud, tlf.
62 88 54 07, e-post: jam@ssb.no. Vedleggstabeller side: 34.

Ukens statistikk nr. 19, 1997