[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 17, 1997

Veitrafikkulykker med personskade, mars 1997:

Mange bilførere mistet livet i mars


26 personer omkom på veiene i mars, viser foreløpige tall. I fjor omkom 13 personer i marstrafikken. Gjennomsnittstallet for mars de fem siste årene viser 22 omkomne. Av de omkomne siste måned var 15 bilførere, mot fire i fjor.
To av de omkomne bilførerne i mars i år var henholdsvis 20 og 22 år, 12 personer var mellom 25 og 64 år, mens én person var 77 år. Av de øvrige omkomne var sju bilpassasjerer, én motorsyklist, to fotgjengere og én akende.

I 1. kvartal i år mistet 62 personer livet i trafikken. Dette er fem flere enn for 1. kvartal i fjor, men fire færre enn gjennomsnittstallet for perioden fra 1992 til 1996.

Seks barn omkom
Hittil i år har seks barn under 15 år omkommet, mens sju barn omkom i 1.kvartal i fjor. Fem av de seks barna i år var bilpassasjerer.

Åtte ungdommer i alderen 15-24 år omkom i 1.kvartal i år. Tilsvarende periode i fjor viste seks omkomne. Gjennomsnittstallet fra 1992 til 1996 viser 15 omkomne i denne aldersgruppen. Av de åtte omkomne i år var seks bilførere, én bilpassasjer og én fotgjenger.

Hittil i år var 35 av de omkomne mellom 25 og 64 år. 25 av disse var bilførere. I 1.kvartal 1996 mistet 22 livet i denne aldersgruppen.

Færre eldre mistet livet
13 personer over 64 år mistet livet fra januar til mars i år. Årets tre første måneder i fjor viste 22 omkomne. Av de 13 omkomne var fem bilførere, tre var bilpassasjerer, én syklist, tre fotgjengere og én annen trafikant.

Foreløpige tall viser at 731 personer kom til skade i trafikken siste måned. Tilsvarende skadetall for mars i fjor viste 572. 2 277 ble skadd i årets tre første måneder. Tilsvarende tall fra januar til mars i 1996 viste 2 176 skadde.

Endelige tall for hele 1996 viser 255 omkomne og 12 025 skadde.

Om statistikken
Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Dette medfører at spesielt de mindre alvorlige ulykkene/skadene, er underrepresentert i skadetallene.

[Figur 5]

Figur 5: Omkomne bilførere. Mars


[Figur 6]

Figur 6: Personer drept i januar-mars


Ny statistikk

Veitrafikkulykker med personskade, mars 1997.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker. Mer informasjon: Aud-Marit Beck, tlf. 62 88 54 20, e-post: amb@ssb.no eller Jan Monsrud, tlf. 62 88 54 07, e-post: jam@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 17, 1997