Ukens statistikk nr. 17, 1997

Omkomne bilførere. Mars