[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse]

Ukens statistikk nr. 15, 1997

Lønnsstatistikk. Timefortjeneste i industri og privat bygge- og anleggsvirksomhet, 4. kv. 1996:

Økt timefortjeneste


I industrien var den gjennomsnittlige timefortjenesten 116,77 kroner i 4. kvartal 1996. Dette tilsvarer en økning fra 4. kvartal 1995 på 5,1prosent. Ser vi på året under ett, økte timefortjenesten med 4,2 prosent fra 1995 til 1996.

Timefortjenesten for menn i industri var i 4. kvartal 1996 119,34 kroner og for kvinner 104,54 kroner. Dette utgjør en økning på henholdsvis 5,1 og 5,5 prosent fra 4. kvartal 1995.

I privat byggevirksomhet var den gjennomsnittlige timefortjenesten for mannlige arbeidere 120,27 kroner og i anleggsvirksomhet 146,24 kroner. I byggevirksomhet økte timefortjenesten med 6,4 prosent fra 4. kvartal 1995 til 4. kvartal 1996. På årsbasis var økningen 4,3 prosent fra 1995 til 1996. Timefortjenesten i anleggsvirksomhet økte med 5,5 prosent fra 4.kvartal 1995. Ser vi på året under ett, var økningen 3,7 prosent fra 1995 til 1996.

Statistikken bygger på oppgaver fra medlemsbedrifter i Næringslivets Hovedorganisasjon.

Ny statistikk

Lønnsstatistikk. Timefortjeneste i industri og privat bygge- og anleggsvirksomhet, 4. kv. 1996.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk og i Norges offisielle statistikk (NOS) Statistisk månedshefte. Mer informasjon: Aud Tønder, tlf. 62 88 51 81, e-post: aat@ssb.no eller Håkon Grini, tlf. 62 88 54 44, e-post: gri@ssb.no.

Tabell

Ukens statistikk nr. 15, 1997