[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 03, 1997

Utdanningsstatistikk. Studenter ved universiteter og vitenskapelige høgskoler, våren 1996:

Sterk vekst i studenttallet ved Universitetet i Oslo


Studenttallet ved Universitetet i Oslo økte med nesten 8 prosent fra vårsemesteret 1995 til vårsemesteret 1996. Også ved Universitetet i Bergen og ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet økte studenttallet. Ved Universitetet i Tromsø gikk imidlertid det registrerte studenttallet noe ned. Størst nedgang i antallet studenter var det ved Menighetsfakultetet.
Vårsemesteret 1996 var det registrert nesten 82 000 studenter ved landets universiteter og vitenskapelige høgskoler. Det var en økning på nesten 6prosent fra foregående år. Veksten var noe ujevn, og det var en tilbakegang i studenttallet ved tre av elleve læresteder.

Tilbakegangen ved Menighetsfakultetet var på hele 9 prosent. Ved dette lærestedet gikk også studenttallet kraftig ned fra 1994 til 1995, og på to år ble studenttallet redusert med over 15 prosent. Norges idrettshøgskole hadde 13 prosent flere studenter våren 1996 enn våren 1995. Totalt var det registrert 36 600 studenter ved Universitetet i Oslo, 16 000 ved Universitetet i Bergen, 16 500 ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og 6 400 ved Universitetet i Tromsø. Norges handelshøyskole og Norges landbrukshøgskole var størst av de vitenskapelige høgskolene med henholdsvis 2 300 og 1 900 studenter. Alle de andre vitenskapelige høgskolene hadde under 1 000 studenter.

Stabil kvinneandel
Kvinneandelen blant studentene holdt seg på 52 prosent også vårsemesteret 1996. Ved Universitetet i Oslo var andelen kvinner 57 prosent dette semesteret og ved Universitetet i Bergen 55 prosent. Ved Universitetet i Tromsø var det en jevnere fordeling av menn og kvinner i studentmassen, mens mennene utgjorde et stort flertall av studentene ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Høyest kvinneandel hadde Norges veterinærhøgskole hvor tre av fire studenter var kvinner. Fortsatt er andelen kvinner blant studentene lavest ved Norges handelshøyskole. Kvinnene utgjorde i underkant av en tredel av studentene ved dette lærestedet våren 1996.

Det er stor forskjell i fordelingen av menn og kvinner på de forskjellige fagfeltene. Kvinnene er fortsatt i stor overvekt på fagfeltene undervisning og humaniora, mens mennene er i størst flertall på fagfeltet industri, håndverk, naturvitenskap og teknikk.

Om statistikken
Fram til 1996 bestod Universitetet i Trondheim av Den allmennvitenskapelige høgskolen, det medisinske fakultet og Norges tekniske høgskole. Alle institusjonene ble 1.januar 1996 slått sammen til en administrativ enhet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Ny statistikk

Utdanningsstatistikk. Studenter ved universiteter og vitenskapelige høgskoler, våren 1996.
Statistikken utgis hvert halvår i Ukens statistikk. Mer informasjon: Aud Melgaard Holøien, tlf. 62 88 52 70, e-post: aum@ssb.no eller Tor Jørgensen, tlf. 62 88 52 69, e-post: tjg@sssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 03, 1997