[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 03, 1997

Levekårsundersøkelsen 1997


Mandag 20. januar går startskuddet for Statistisk sentralbyrås nye panelundersøkelse om befolkningens levekår. Intervjuene vil pågå fram til begynnelsen av mars. 5 000 personer i alderen 16-79 år fra hele landet er trukket ut til å delta.
De som er trukket ut vil motta et informasjonsbrev om undersøkelsen i uke 3. I løpet av de nærmeste ukene vil de så bli kontaktet av en av våre intervjuere, som vil avtale tid for et intervju - fortrinnsvis hjemme hos dem som skal svare. For at resultatene skal bli så riktige som mulig, er det viktig at alle som er trukket ut deltar.

Statistisk sentralbyrå har laget et nytt system for undersøkelser om levekår. Systemet består av to årlige undersøkelser. Den ene i første halvår og den andre på høsten, som skal erstatte de tidligere levekårs-, helse-, arbeidslivs- og tidsnyttingsundersøkelsene.

Undersøkelsen i første halvår vil være starten på et panel, hvor vi intervjuer de samme personene en gang i året i noen år framover. Ved å spørre de samme personene flere ganger, får vi kartlagt hvordan levekårene utvikler seg på en ny måte. Hovedtema vil være bolig, helse og arbeid. I undersøkelsen på høsten vil ulike personer bli spurt hver gang, og temaene vil variere fra år til år. Mer informasjon:
Trine Dale, tlf. 21 09 46 58, e-post: tmd@ssb.no

Ukens statistikk nr. 03, 1997