[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 03, 1997

Utdanningsstatistikk. Eksamener ved universiteter og vitenskapelige høgskoler, høsten 1995:

Stabilt antall universitetseksamener


Høsten 1995 ble det avlagt om lag samme antall universitetseksamener som året før. Det var en liten reduksjon i tallet på fullførte grunnfags- og mellomfagseksamener og en liten økning i antallet som fullførte examen philosophicum. Tallet på fullførte cand.mag.-utdanninger ble redusert med 10 prosent.
Det ble fullført nesten 5 100 grunnfagseksamener og 2 200 mellomfagseksamener høsten 1995, og 7 300 bestod examen philosophicum. Samme semester gjorde 1 000 seg ferdig med cand.mag.-graden.

Det var en liten reduksjon i antallet som ble uteksaminert som siviløkonomer sammenlignet med året før. Totalt ble antallet fullførte eksamener på universitetsnivå II redusert med nær 4 prosent.

På universitetsnivå III økte tallet på fullførte eksamener med 5 prosent. Hele 290 oppnådde cand.philol.-graden dette semesteret, en økning på 42 prosent sammenlignet med foregående år. Det ble fullført 271 cand.polit.-grader, en økning på 22 prosent. 444 ble uteksaminert som jurister, 20 prosent flere enn foregående år. Derimot gikk tallet på avlagte cand.scient.-grader noe ned. Høsten 1995 fullførte 285 denne graden, en nedgang på 7 prosent. Det ble også uteksaminert noen færre medisinere. Det ble avlagt 267 doktorgrader dette semesteret, om lag det samme antallet som tilsvarende semester året før.

Mennene stod for 40 prosent av de registrerte universitetseksamenene. Det er imidlertid stor forskjell mellom nivåene. Mennene utgjorde 38 prosent av dem som fullførte grunnfagseksamen, mellomfagseksamen og examen philosophicum. Også blant dem som oppnådde cand.mag.-graden var mennene i klart mindretall, mens de utgjorde 48 prosent av dem som fullførte en eksamen på universitetsnivå III. Om lag 61 prosent av dem som tok cand.scient.-graden høsten 1995 og 39 prosent av dem som fullførte cand.philol.-graden var menn. Hele 70 prosent av doktorgradene ble avlagt av menn denne høsten.

Om statistikken
Universitetsnivå I omfatter utdanninger med en varighet av to år og under.

Universitetsnivå II omfatter utdanninger med en varighet av tre-fire år.

Universitetsnivå III omfatter utdanninger med en varighet av fem år og over.

Ny statistikk

Utdanningsstatistikk. Eksamener ved universiteter og vitenskapelige høgskoler, høsten 1995.
Statistikken utgis to ganger i året i Ukens statistikk. Mer informasjon: Aud Melgaard Holøien, tlf. 62 88 52 70, e-post: aum@ssb.no eller Tor Jørgensen, tlf. 62 88 52 69, e-post: tjg@ssb.no.

Tabell

Ukens statistikk nr. 03, 1997