[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 03, 1997

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, per 15. desember 1996:

Små prisendringer ved førstegangsomsetning


Prisindeksen for førstegangsomsetning av varer innenlands var uendret fra november til desember 1996. De siste 12 måneder har indeksen steget med 1,9 prosent og årsveksten fra 1995 til 1996 ble 1,6 prosent.
Det var bare mindre endringer for de ulike varegrupper fra november til desember 1996. Gruppen maskiner og transportmidler hadde sterkest nedgang med 0,2 prosent. Dette ble i all hovedsak oppveid av en oppgang for raffinerte oljeprodukter. Fra desember 1995 til desember 1996 steg denne gruppen med 7,0 prosent.

Gruppert etter anvendelse viste prisene på konsumvarer et fall på 0,3 prosent fra november til desember. Tolvmånedersveksten for gruppen falt i desember ned til 1,7 prosent, etter 1,9 prosent i november. Prisene på investeringsvarer hadde en svak nedgang på 0,1 prosent fra november til desember. Tolvmånedersveksten ble i desember 1,2 prosent. Det er uendret fra november.

Ny statistikk

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, per 15. desember 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Statistisk månedshefte. Mer informasjon: Torill Amundsen, tlf. 21 09 47 42, e-post: tva@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 03, 1997